Huishoudelijke hulp in gemeente Oisterwijk; wat is er nu door de gemeenteraad besloten?

huishoudenDonderdagavond 30 oktober stond de ‘Huishoudelijke hulp’ op de agenda. Een gevoelig en lastig onderwerp, met veel zorgpunten. En ja, hier geldt zeker dat bezuinigingen mensen raakt. Daarom hebben wij als PGB heel zorgvuldig gewikt en gewogen, sociale randvoorwaarden afgedwongen en uiteindelijk hebben we ingestemd met het besluit. 

Wat zijn de gevolgen van het besluit?

De insteek van het veelbesproken raadsvoorstel is dat gemeentelijke ondersteuning voor huishoudelijke hulp stopt voor iedereen met een HH1-indicatie (mensen met een fysieke, geen geesteljke!, beperking). Iedereen binnen deze groep die het kan, krijgt eigen verantwoordelijkheid. Wel is met dit voorstel mogelijk dat mensen op een andere wijze ondersteuning krijgen. Bovendien zijn er een aantal duidelijke, extra randvoorwaarden aan de uitvoering, ook door PGB ingebracht.

In 2014 krijgt iedereen met HH1 een gesprek om te beoordelen of de algemene voorziening toereikend is. Het gaat dus om de behoefte op individueel niveau. En daaruit blijkt de financiële of organisatorische noodzaak van hulp. Wie kan huishoudelijke hulp zelf betalen en organiseren en wie niet? Je krijgt dan 4 uitkomsten:

  1. Iemand die hulp zelf kan organiseren (of binnen het eigen sociale netwerk) én het zelf kan betalen, krijgt geen ondersteuning meer van de gemeente
  2. Iemand die hulp zelf kan organiseren (of binnen het eigen sociale netwerk) maar het niet kan betalen, kan een beroep doen op bijzondere bijstand bij de gemeente.
  3. Iemand die hulp zelf niet kan organiseren (of niet kan laten organiseren binnen het eigen sociale netwerk), maar het wel kan betalen, krijgt ondersteuning vanuit de gemeente bij het regelen van de hulp
  4. Iemand die hulp zelf niet kan organiseren (of niet kan laten organiseren binnen het eigen sociale netwerk) én het niet kan betalen, krijgt ondersteuning vanuit de gemeente bij het regelen van hulp en kan daarnaast een beroep doen op bijzondere bijstand of andere financiële regelingen bij de gemeente.
  • Het kan zo zijn dat mensen nu met HH1, een ‘zwaardere’ HH2 indicatie krijgen. Dit houdt in dat ze met verrekening van de eigen bijdrage CAK alsnog de steun vanuit de gemeente krijgen
  • Voor iedereen die nu tussen wal en schip dreigt te vallen, daar komt een tijdelijke tegemoetkoming in ondersteuning (financieel en/of organiserend) vanuit de gemeente voor een overbruggingsperiode.
  • Het College komt met een goede oplossing voor iedereen die te maken krijgt met onevenredige meerkosten door een stapeling van eigen bijdragen.
  • Daarnaast werkt het college zelf nog aan een plan om de tarieven voor hulp in de huishouding te verlagen voor mensen die het wel zelf kunnen betalen maar desalniettemin geen riant inkomen hebben.

Zorgvuldig omgaan met elkaar

De gesprekken die de gemeente aangaat met iedereen, moeten gericht zijn op zorg en maatwerk en de behoefte van de betreffende inwoner. En absoluut niet om tot een bepaalde bezuiniging te komen!

Tot slot vinden wij dat de communicatie rond al deze ontwikkelingen, zeker naar onze inwoners, een stuk duidelijker en minder zakelijk mag. Want ook wij waren geschrokken van de onpersoonlijke toon in brieven die we hebben gezien.

Vragen of opmerkingen?

Wil je iets kwijt over dit onderwerp. Heb je vragen of opmerkingen over brieven van de gemeente en kom je er met de gemeente zelf niet uit. Bel of mail ons dan gerust! Wij horen graag jullie ervaringen.