Iedereen doet mee!

Speerpunt 4: Iedereen doet mee!

Wat willen we bereiken?
W
ij willen de participatie bevorderen, zodat in onze gemeente iedereen mee kan doen, op zijn of haar manier. Dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan de gemeenschap, als werkende, vrijwilliger of bijvoorbeeld als mantelzorger. Van jong tot oud, van arm tot rijk en van gezonde mensen tot mensen met een beperking. Want met elkaar kom je tot mooie resultaten.

Hoe willen we dat bereiken?

 

·De gemeente steunt kwetsbare groepen. Voor de gemeentelijke regelingen hanteren we een inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum.

·Rechtvaardige en ruimhartige uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning.

·De gemeente spant zich in om iedereen aan het werk te helpen en te houden, vooral jongeren. Dat kan door het aanbieden van stageplaatsen, arbeidsbemiddeling en sollicitatietrainingen.

·De lokale economie wordt gestimuleerd met extra aandacht voor de bedrijventerreinen, de toeristische en vrije tijdssector en de horeca en winkelgebieden.

·Gerichte ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers.

·Extra aandacht voor de jeugd en jongeren, met een vast aanspreekpunt bij de gemeente.

·De gemeente gaat op zoek naar eenzame ouderen en zoekt naar individuele oplossingen.

·Ouderen met beginnende ouderdomsverschijnselen en dementie krijgen ondersteuning van een dementieconsulent.

·Ouderen zetten hun kennis en ervaring in voor de gemeenschap.

·Aanpak van laaggeletterdheid en bevorderen van computergebruik.


Andere speerpunten van PGB:

  1. Een gemeente, echt voor de burgers, die luistert, helpt en adviseert.>>>
  2. Woningbouw op maat, vooral voor starters en senioren.>>>
  3. Prettig en veilig wonen, met nette wegen en mooi groen.>>>
  4. Een samenleving, waaraan iedereen kan meedoen.
  5. Een echt wij(k)gevoel in dorpen, buurten en wijken.>>>
  6. Een gezond financieel beleid, met lage lasten voor de burgers.>>>