In de raad – 21 oktober

Groen licht voor Brede School Waterhoefwaterhoef_art_impression

Een extra raadsvergadering, alleen voor de Tovervogel! Er was haast bij, de bouw van brede school De Tovervogel in de Waterhoef, moet eind 2011 klaar zijn. Het wordt een moderne, fraaie en frisse school, daar waren alle partijen het over eens. Met behoud van het oude kloostergebouw ook.

Kanttekeningen waren er wel, er waren nog een aantal losse eindjes, zowel ten aanzien het ontwerp, het verkeer, als de financiële onderbouwing.

 

“Het voorstel blinkt niet uit in transparantie” aldus Jan Oerlemans van PGB. De wethouder zegde daarop een nadere toelichting toe, onder andere op de exploitatiekosten. Ook besloot de raad niet vooruit te lopen op een latere discussie over de afschrijvingsmethode. Dat was ook voor PGB voldoende om in te stemmen met het gevraagde krediet van € 5 miljoen voor de bouw.

Proficiat Oisterwijk, met de bouw van De Tovervogel kan worden gestart!