In de raad: Extra bouwmogelijkheden in buitengebied

2_carlo_van_eschkl - kopieDe raad heeft op 23 mei 2013 een Visie vastgesteld voor een zestal Bebouwingsconcentraties in het Buitengebied. Daarbij gaat het om Hoog Heukelom, Molenbaan, ’t Stokske, ’t Draaiboompje en Vinkenberg. De visie biedt extra bouwmogelijkheden in deze concentraties, zowel voor zogenaamde Ruimte voor Ruimte-woningen als bedrijvigheid. Deze mogelijkheden vloeien voort uit provinciaal beleid.

Inwoners aan de voorkant betrokken!

Wij als PGB vonden het van groot belang dat onze inwoners goed betrokken werden bij de totstandkoming van deze visie, zeker degenen die het rechtstreeks aangaat. Om die reden zijn er informatieavonden geweest en heeft iedereen kunnen reageren op de Visie. Op een aantal punten is de Visie daardoor aangepast.

Drie wijzigingen

Tijdens de raadsvergadering zijn er nog 3 wijzigingen doorgevoerd, waarvan 2 via ons raadslid Eef van Doremaele naar voren gebracht. Ten eerste 3_eef_van_doremaelekl - kopieging het om de mogelijkheid om tussen Café ’t Stokske en de naastgelegen woning aan de Zandstraat in Moergestel een Ruimte voor Ruimte-woning mogelijk te maken. Daarnaast om de uitbreiding van het zoekgebied voor zo’n woning aan de Heuveldwarsstraat in Moergestel. En ten derde het laten vervallen van een locatie voor zo’n woning in Hoog Heukelom. Deze wijzigingen zijn allemaal raadsbreed aangenomen.

Minder rood, meer groen!

Hoewel wij als PGB geen voorstander zijn van een verdere verstening van het buitengebied, vinden wij dat in dit geval geen probleem. Ten eerste omdat de Ruimte voor Ruimte-woningen alleen mogen worden gebouwd als er stallen zijn gesloopt. Ten tweede omdat de bedrijvigheid alleen is toegestaan op bestaande locaties. En ten derde om er gezorgd moet worden voor landschappelijke inpassing. Per saldo zijn wij er derhalve van overtuigd dat onze gemeente hierdoor een kwaliteitsimpuls krijgt: Minder rood, meer groen!

Carlo van Esch & Eef van Doremaele