In de raad: Perspectief voor Oisterwijk

kees_van_elderenklAlle partijen hielden in de raad van op 23 mei hun algemene beschouwingen over de Perspectiefnota van de gemeente Oisterwijk. We staan er redelijk voor, maar er is grote onzekerheid over de effecten van het regeringsbeleid. De komende jaren kan de Begroting sluitend zijn, maar daarna wordt het moeilijk. Wat daaraan te doen? Het college deed verschillende suggesties.

PGB pleitte ervoor om de burgers meer bij het beleid en de uitvoering daarvan te betrekken. Om goed te kijken naar de echte (kern)taken van de gemeente en de tering naar de nering te zetten.

Behoud voorzieningenniveau

PGB wil niet dat het niveau van de voorzieningen nog fors wordt uitgekleed. Bezuinigen op het muziekonderwijs is wat ons betreft wel bespreekbaar, maar niet om daar Tiliander mee overeind te houden. En het Staalbergven omvormen tot een natuurbad vinden we een goed idee, als de besparing wordt aangewend voor een alternatieve zwemvoorziening. Dat het college een extern onderzoek wil laten uitvoeren naar de interne bedrijfsvoering, spreekt PGB zeker aan. De optie om de lasten voor de burgers meer dan trendmatig te verhogen, wijzen we echter nadrukkelijk af. Deze en andere voorstellen komen op 6 juni opnieuw in de raad aan de orde. De uitkomsten van de discussie daarover, geven dan richting aan begroting voor de komende jaren.

Meldlijn Buurtbeheer moet blijven

Naar aanleiding van het raadsvoorstel over de Kadernota Wegen, werd in de raad stevig gediscussieerd over het al dan niet versoberen van de Meldlijn Buurtbeheer ten gunste van kwaliteitsonderhoud. De meldlijn wordt door de burgers zeer gewaardeerd en voorziet in een behoefte. Daarop beknibbelen is voor PGB geen optie! Het is ook geen oplossing voor een echte kwaliteitsslag. De raad en het college kwamen er niet uit en dit onderwerp komt in een volgende raad opnieuw aan de orde.

 

Kees van Elderen,
Raadslid en fractievoorzitter PGB