In memoriam Wim de Jong

IN MEMORIAM WIM DE JONG

Op zaterdag 29 juli is Wim de Jong, oud-raadslid van Partij Gemeente Belangen (PGB), op 71-jarige leeftijd overleden. Hoewel Wim al lange tijd sukkelde met zijn gezondheid, komt zijn overlijden toch onverwachts. Wim was gedurende vele jaren een zeer gewaardeerd en actief lid van PGB.

Rond 1978 sloot Wim zich samen met een aantal jongeren uit het verenigingsleven in Oisterwijk aan bij de lokale partij Gemeente Belangen van Jan van Vught. Van 1982 tot 1999 was Wim raadslid namens Gemeente Belangen. Tot de fusie met Fractie-Oostrom in 1990 bovendien als fractievoorzitter. Bij de verkiezingen in 1999 -vanwege de herindeling- sloot Wim zijn politieke carrière als raadslid voor Gemeente Belangen af. Wim stond in de gemeenteraad bekend als een autoriteit op het gebied van financiën en belastingen. Bovendien zette hij zich sterk in voor het welzijn van de Oisterwijkse burger.

Buiten zijn politieke activiteiten was Wim dan ook actief in het maatschappelijke leven van Oisterwijk. Nog jaarlijks was hij als initiatiefnemer en mede-organisator verantwoordelijk voor de jaarlijkse ouderenmiddag in het Westend.

De leden van PGB wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Ruud Hora, bestuursvoorzitter PGB