Inderdaad evenementenlocatie mogelijk in Insaid

Enkele weken geleden vroegen wij met PGB om duidelijkheid rond de geruchten over een horeca-gelegenheid in Insaid. Het college staat niet onwelwillend tegenover een evenementenlocatie, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Een tweede aanvraag betreft een groothandel in diervoeding en dierenbenodigdheden.

We stelden een aantal vragen, zie ons eerdere bericht >>

Nu de antwoorden binnen zijn, blijkt dat de werkzaamheden in Insaid voor de beoogde groothandel waren, niet voor de evenementenlocatie. Ondanks de, ook politieke, gevoeligheid van het Insaid-gebouw verwijst het college naar haar eigen bevoegdheid in de procedure. Daarom heeft ze de raad niet actief geïnformeerd. Communiceren liet zij over aan de aanvrager(s). En verder is het allemaal aan ‘ons’ om de Nieuwsklok in de gaten te houden en zelf actief bezwaar te maken, als wij dit hebben. Wel geeft het college aan dat ze de bekende voors en tegens van inwoners mee zal wegen in het besluit.

Lees alle antwoorden van het college >>

 

Hoe nu verder?

Op 8 december, zullen we op initiatief van PGB de discussie en dialoog aangaan in de Commissie Ruimtelijke zaken. U bent uitgenodigd!

 

Zie de discussienota onder agendapunt 8 op:

https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/227748/commissie%20Ruimtelijke%20Zaken%2008-12-2016