Informateur aan de slag

De heer Piet de Kroon zal deze week verkennende informatiegesprekken met de politieke partijen voeren. Piet de Kroon is directeur van de Zuidelijke Rekenkamer. Hij was tot de zomer van 2009 voorzitter van de rekenkamercommissie in Oisterwijk. In het laatste half jaar van 2009 adviseerde hij de onderzoekscommissie uit de Raad.

De informateur gaat aan de slag met de volgende opdracht:
– Onderzoek de mogelijkheden voor een college,
dat kan rekenen op een breed draagvlak in de gemeenteraad en samenleving van de gemeente Oisterwijk;

– En waarbij de wethouders samen met de burgemeester op een constructieve manier met elkaar kunnen samenwerken en een team vormen.

Het college zal bestuurskracht moeten tonen juist in deze economisch onzekere tijden. De informateur zal zaterdagmorgen 13 maart om 10 uur in het Raadhuis verslag uitbrengen en de gevonden mogelijkheden van combinaties aan de partijen voorleggen. U bent van harte welkom bij deze openbare bijeenkomst.