Initiatief PGB: Onderzoek naar zwembad op den Donk.

4_jan_oerlemansklEen grote agenda, met veel belangrijke punten. Maar het zwembad sprong er voor PGB wel uit bij de raadsvergadering van 27 juni. Het raadsvoorstel ‘vervolg op de sluiting zwembad de Leije per 2015’ maakte duidelijk dat er vele jaren geen mogelijkheden zouden zijn voor het doelgroepen- en instructiezwemmen. Jan Oerlemans stelde dat dit een ongewenste situatie is en pleitte namens PGB om snel een verkennend onderzoek te doen naar de realisatie van een sporthal annex zwemvoorziening door een particuliere exploitant. Want ook de sporthal De Leije verdwijnt op termijn.

 

Zwemmen op D’n Donk?

Daarbij zou den Donk een zeer geschikte locatie kunnen zijn, temeer ook dat het beleid erop is gericht dat nieuwe investeringen in sport op den Donk gebeuren.

Op initiatief van PGB werd mede namens de andere coalitiepartijen een amendement ingediend waarin besloten werd dat er diverse alternatieven onderzocht moeten worden, de kosten in beeld gebracht moeten worden en dat het college in gesprek gaat met de provincie om op locatie de Leije eerder te kunnen bouwen dan 2021. Het amendement werd unaniem aangenomen.

 

Met hart en ziel

Kees van Elderen vroeg wethouder Pieters met hart en ziel aan het onderzoek te werken.
Dat zei hij toe.