Inwoners komen met diverse suggesties

Goed bezochte bijeenkomst PGB ‘aanpak leegstaande panden’

De inwoners van de gemeente Oisterwijk zijn erg betrokken bij de leegstaande panden in hun dorp en hebben diverse ideeën ingebracht om deze aan te pakken. Dat bleek tijdens de bijeenkomst in Den Boogaard die Partij Gemeente Belangen (PGB) op 23 januari 2012 organiseerde over dit onderwerp.

Er waren, zowel voor als tijdens de bijeenkomst, suggesties voor het aanpakken van verwaarloosde panden, zoals Avang en Mensink in Moergestel en de Kartonnagefabriek in Oisterwijk. PGB stelt deze ideeën aan de orde tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Zaken van donderdag 26 januari aanstaande.

Leegstand bestaat al jarenlang!

Uit de inbreng vanuit de inwoners komt duidelijk naar voren dat er een duidelijke zorg is over de leegstaande panden en de gevolgen daarvan. De leegstand zorgt immers voor een troosteloze aanblik van het dorp en gaat ten koste van de leefbaarheid. In veel gevallen gaat het om al zeer geruime tijd bestaande situaties. Het pand van Mensink staat bijvoorbeeld al meer dan 20 jaar leeg, aldus een van de bezoekers van de bijeenkomst. En ook de Avang-fabriek is al meer dan 10 jaar buiten gebruik. Maar ook het pandje aan het Rootven 50 in Moergestel en de Kartonnagefabriek en het KVL-terrein in Oisterwijk staan al jaren leeg.

Leegstandswet biedt aanknopingspunt

Als mogelijke oplossingsrichting om leegstand aan te pakken werd genoemd de Leegstandswet. In Tilburg is hiermee ervaring opgedaan via een Leegstandsverordening, die het mogelijk maakt om een boete op te leggen als een pand meer dan een half jaar leeg staat. Dan is er een financiële prikkel, om leegstand sneller aan te pakken.

Slopen met gunstiger belastingtarief?

Als suggestie kwam ook nog naar voren om in gesprek te gaan met de belastingdienst. Mogelijk kan het slopen van het pand onder een lager belastingtarief vallen, waardoor er voor de eigenaar van het pand minder financiële belemmeringen zijn om nu nog niet over te gaan tot sloop.

Eigenaren publiekelijk aanspreken

Een aantal aanwezigen opperde ook het idee om de eigenaar rechtstreeks aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Die is immers als eerste aan zet om actie te ondernemen. Dit zou kunnen via een goed gesprek, maar ook via een handtekeningenactie en die in het bijzijn van de pers aan te bieden. De gedachte is dat onder maatschappelijke en publieke druk, de eigenaar het op zijn fatsoen trekt en sneller maatregelen treft.

Winkelpassage bij Ermelindishof?

Voor Ermelindishof werd nog geopperd om dit ‘los te trekken’ via een alternatieve invulling. Bijvoorbeeld door hier een winkelpassage te realiseren met daarboven appartementen, aldus een bezorgde inwoner. Wellicht is daar wel een markt voor. Of koop de grond als gemeente op, desnoods via onteigening.

Sloop Avang start na de zomer

Ook het Avang-terrein kwam herhaaldelijk aan bod. Daarbij was vooral de oproep om nu alvast te slopen en er vervolgens totdat er nieuwbouw volgt, een tijdelijke invulling aan te geven ten dienste van het dorp. Als voorbeelden werden daarbij genoemd het plaatsen van een kiosk of het in gebruik nemen als parkeerplaats.

PGB-wethouder Kees Rijnen gaf daarbij aan dat de eigenaar (Woonwijze in Vught) bij hem te kennen heeft gegeven naar verwachting direct na de zomer te beginnen met de sloop. Daarnaast is de gemeente in gesprek met Woonwijze over het opknappen van het naastgelegen gemeentelijke monument. Mocht het pand onverhoopt nog niet gesloopt worden, zijn er ook een aantal andere suggesties. Gebruik het als bouwruimte voor carnavalswagens. Ook Wiekentkunst speelt met het idee om de verloederde panden in de editie van 2012 ‘aan te pakken’ door ze door kinderen te laten beschilderen.

Geen hoogbouw bij Kartonnage!

Ook de Kartonnagefabriek is al jarenlang een doorn in het oog van de omwonenden. Een daarvan vroeg daarom om actie te ondernemen, maar gaf wel aan te vrezen voor ‘hoogbouw’. Daarom riep zij de politiek op daar een stokje voor te steken.

Debat in Commissie RZ

Tijdens de Commissievergadering Ruimtelijke Zaken van donderdag a.s. kaart PGB deze en andere suggesties voor de aanpak van de leegstaande panden aan. Alle partijen is gevraagd om ook met suggesties te komen. PGB hoopt dan dat de discussie met het college van B&W en de andere partijen ertoe leidt dat er een stap voorwaarts gezet kan worden, zodat er nu daadwerkelijk ‘garen op de klos komt’.