Kandidaten kieslijst PGB stellen zich voor: Jurgen Bogers

Op wie kun je stemmen op 21 maart? De eerste 10 kandidaten van PGB stellen zich voor. Met op nummer 9: Jurgen Bogers uit Oisterwijk.

“Als kind was het voor mij heel bijzonder om op te groeien in Oisterwijk. Wonend in de Bunders trok ik er graag op uit voor speurtochten in de bossen en flinke wandelingen naar plekken waar ik nog nooit was geweest. Na ruim 20 jaar in Utrecht en Den Haag te hebben gewoond, keerde ik samen met mijn vrouw en twee dochters terug naar Oisterwijk; nog steeds een ruim en groen dorp met goede voorzieningen waar ik regelmatig sportief doorheen fiets en loop.

In het dagelijks leven houd ik mij als sociaal geograaf en docent bezig met het overbrengen van geografische kennis en vaardigheden aan studenten. In de politiek ga ik voor een goede en degelijke ruimtelijke ordening van Oisterwijk. PGB is mijn partij omdat zij zich breed maakt (evenwicht tussen sociaal en liberaal) voor een duurzame en actieve samenleving.

De komende jaren wil ik mij inzetten voor een meer robuuste natuur en natuurlijk landschap in onze groene parel. Natuurgebieden kunnen zoveel rijker en sterker zijn dan nu het geval is. Daarmee wordt er ook een gewicht gelegd op de balans met de recreatie- en landbouwontwikkeling in het buitengebied zodat ze elkaar kunnen versterken. Recreatie moet dan vooral kleinschalig en verspreid in het landschap plaatsvinden. De landbouw moet zich ontwikkelen naar een meer gevarieerde en op de toekomstgerichte duurzame activiteit met minder overlast!

Tot slot vind ik, mede als lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van bijna alle Oisterwijkse basisscholen, goed onderwijs voor ieder kind belangrijk. Hierbij let ik met name op maatschappelijke betrokkenheid en een gezonde omgeving. Zelf woon ik in de Bunders, mijn dochters zitten daar ook op school. Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer initiatieven komen die de school en de wijk met elkaar verbinden.”

Jurgen Bogers