Knieval van Ab voor de VVD?

In de raadsvergadering van vorige week stond de Perspectiefnota, oftewel het toekomstplaatje van de gemeente Oisterwijk, op de agenda. Belangrijk onderwerp daarbij was (wederom) het fietspad van Moergestel naar Haghorst. Als Partij Gemeente Belangen stelden wij voor (via een amendement) om als uitgangspunt te gaan voor een volledig vrijliggend fietspad! In eerste instantie gaf Algemeen Belang aan daarin mee te kunnen gaan, maar na overleg met hun coalitiegenoot tijdens een schorsing trok AB de keutel plotsklaps in. Een knieval voor de VVD?

Vorig jaar besloot de gemeenteraad al om het gedeelte langs de Heizenschedijk te realiseren. Omdat er dan maar een half fietspad ligt, heeft de raad eind vorig jaar opdracht gegeven aan het college om te onderzoeken of het gehele traject kan worden aangelegd, dus ook langs de Broekzijde. Met een provinciale subsidie hoeft dat niet eens veel meer te kosten.

Als PGB waren wij verheugd met het voorstel van het college in de Perspectiefnota (PPN). Daarin staat namelijk dat het verantwoord en wenselijk is om het gehele traject van het fietspad naar Haghorst te realiseren. Goed nieuws dus!

Na vragen vanuit de VVD werd ons echter duidelijk dat het college uitgaat van een minimale variant. Dat betekent dat er op delen van het traject sprake zal zijn van ‘fietsstroken’. De fietsers moeten dan de rijbaan op. Dat lijkt ons vanuit veiligheidsoogpunt niet wenselijk.

Juist daarom pleiten wij voor een volledig vrijliggend fietspad als uitgangspunt. De kosten daarvan kunnen in onze ogen beperkt blijven door een iets sobere uitvoering. Bijvoorbeeld door ander materiaal te gebruiken of door op sommige plaatsen de rijbaan te versmallen. Wat ons betreft dus geen concessies aan de veiligheid, maar als het moet aan het comfort. Als PGB gaan we dus voor een volledig vrijliggend fietspad. Helaas wilden de andere partijen, inclusief AB, daarin niet meegaan. Jammer!

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen