Krijgen de zorgtaken in Oisterwijk een juiste start in 2015?

PGB-logo-w169-h130PGB vraagt het college om transparantie en duidelijkheid. 

Vanaf begin januari 2015 gaat het nieuwe WMO-beleid, het beleid over de zorgtaken van de gemeente Oisterwijk, van start. Tijdens bezoeken bij inwoners kreeg PGB signalen dat nog veel onduidelijk is en de tijd dringt. Dat geldt vooral voor het nieuwe beleid inzake huishoudelijke hulp. Reden voor PGB om een aantal vragen aan het college te stellen.Tijd voor duidelijkheid

Er resten nog maar een paar weken voor de inwoners om, al dan niet met steun van de gemeente, zelf huishoudelijke hulp te regelen. Maar de mogelijke alternatieven en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn nog nauwelijks bekend. Bovendien moet nog een groot aantal gesprekken plaatsvinden en PGB vraagt zich af of dat allemaal wel op tijd gaat lukken.

Daarover heeft PGB een aantal vragen aan het college gesteld. Net als over de gang van zaken tot nu toe. We zijn heel erg benieuwd naar de antwoorden en zullen dan kijken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Want PGB wil voorkomen dat inwoners, ook wat betreft huishoudelijke hulp, tussen wal en  schip terecht komen.

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen, stuur dan een mail naar info@partijgemeentebelangen.nl

Download onze vragen over het WMO-beleid >>>

De politieke partijen aan het woord over WMO, zorgtaken en huishoudelijke hulp

Over het onderwerp zorgtaken is al veel gesproken en zullen we nog veel spreken. LOVO vroeg de politieke partijen nog om een reactie over de toekomst van de huishoudelijke hulp en begeleiding vanuit de gemeente.