Laat je stem nu horen!

haarenHaaren is welkom bij Oisterwijk, het moment waarop, daar is nog discussie over. Maar mogen de verkiezingen dan zomaar worden uitgesteld?

  • Ja, de verkiezingen mogen worden uitgesteld naar november 2019. De Coalitie van AB en VVD (inclusief college) mogen nog 2 jaar langer blijven zitten.
  • Nee, de verkiezingen van maart 2018 mogen niet worden uitgesteld, omdat de raad voor 4 jaar is gekozen. Dus volgend jaar is de kiezer weer aan zet.

Ja of nee? Laat weten wat je vindt op facebook.com/pgboisterwijk >>

Waar gaat dit over? Over onze toekomst!

Op 9 maart jl. stond in Oisterwijk de eerste openbare politieke bijeenkomst op de agenda over de opsplitsing van de gemeente Haaren. Alle partijen spraken zich uit: de kern Haaren is van harte welkom bij gemeente Oisterwijk. De vraag is wel per wanneer dat zou moeten gebeuren. En daarover verschillen de meningen enorm. Als PGB zijn wij benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Laat komende dagen daarom niet alleen uw stem horen voor de Tweede Kamer, maar ook voor Oisterwijk!

Haaren is welkom!

Voor ons als PGB was en is de kern Haaren van harte welkom. De vraag is echter wat Haaren zelf wil. En dat is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de gemeente Haaren zich richt op 2022.

Uitstel verkiezingen?

Het college van B&W en de coalitiepartijen AB en VVD vinden dat echter te lang duren. Zij vinden dat het zo snel mogelijk moet, liefst al per 2019. Maar aangezien dat niet haalbaar is, gaan ze voor 2020. Maar dan wel met uitstel van de verkiezingen. Dus geen verkiezingen in maart 2018, maar pas in november 2019.

Wat wil Haaren zelf?

Als PGB vragen wij ons oprecht af waarom dit in het belang van Oisterwijk zou zijn. Wij kunnen de redenen niet bedenken. Daarnaast lijkt het erop dat wij nu gaan bedenken wat het beste is voor Haaren. Moeten we dat niet aan Haaren zelf overlaten?

Mandaat voor 4 jaar!

En dan de absolute angel voor ons! We zijn als raad gekozen voor een periode van 4 jaar, dus tot maart 2018. Waar halen wij dan het recht vandaan om dat mandaat van de kiezer met bijna 2 jaar op te rekken naar november 2019? Zeker in de bijzondere situatie van Oisterwijk, waarin de coalitie bestaat uit een nipte meerderheid van 12 van de 21 zetels. Maar dat is wel inclusief 2 CDA-zetels, die deze periode zijn overgestapt naar de VVD.

Ondemocratisch!

In onze ogen druist dit in tegen de democratische uitgangspunten in ons land. Sterker nog, het is in strijd met de Grondwet. Het kan toch niet zo zijn dat onze inwoners op deze manier buitenspel worden gezet. Juist daarom zijn wij benieuwd hoe onze inwoners hierover denken.

Haastige spoed is zelden goed!

In onze ogen moeten de verkiezingen volgend jaar dus gewoon doorgaan. Wanneer de kern Haaren vervolgens bij Oisterwijk aansluit, hangt wat ons betreft vooral af van wat Haaren zelf wil. Wij zien in ieder geval niet in waarom er zoveel haast zou zijn, zeker in een complex opsplitsingsproces zoals in dit geval waarbij maar liefst 6 gemeenten zijn betrokken. Haastige spoed is zelden goed! Daarom pleiten wij voor zorgvuldigheid boven snelheid.

Laat uw ‘stem’ horen!

Kortom: Haaren is van harte welkom, maar haastige spoed is zelden goed. En wij zijn tegen uitstel van de verkiezingen zoals de coalitie voorstelt, omdat we voor 4 jaar zijn gekozen. Wat vindt u daarvan? Laat uw ‘stem’ horen, zodat we die als PGB kunnen laten horen in de raadsvergadering op 16 maart!