Extra parkeerdruk ‘t Seuverick?

Met de komst van een nieuw medisch centrum aan de Moergestelseweg, wordt er rond ‘t Seuverick meer parkeerdruk verwacht. Daarom hebben we met PGB een aantal vragen gesteld aan het college en mogelijke oplossingen aangedragen met onderstaande brief.

Geacht College,

Recent hebben wij vernomen dat er in het kantoor aan de Moergestelseweg 34 waar voorheen Promesse was gevestigd een nieuw medisch centrum komt. Dit zal waarschijnlijk weer tot extra parkeerdruk leiden.

In augustus 2016 hebben we als raad een voorstel behandelt over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op ’t Seuverick. Wij hebben toen als PGB al een aantal vragen gesteld over nut en noodzaak hiervan en de samenhang met allerlei andere ontwikkelingen in de naaste omgeving, zoals op Den Donk.

Uit eerdere onderzoeken zou zijn gebleken dat de parkeerdruk vooral in de ochtenduren erg hoog zou zijn. Wij verwachten dat met de vestiging van dit bedrijf de parkeerdruk van vooral kortparkeerders weer verder zal toenemen. Wij hebben dan ook sterk de indruk dat met name het aandeel kortparkeerders zorgt voor de parkeerdruk.

Steekproeven parkeren

Dat blijkt ook uit onze eigen steekproeven, zoals wij die afgelopen half jaar hebben uitgevoerd. Daaruit volgt namelijk dat er vooral aan de westzijde van de Polikliniek en het uitvaartcentrum een flink aantal parkeerplaatsen onbezet is op werkdagen.

Mogelijke oplossingen

Een oplossing zou wellicht kunnen zijn om het centrale parkeerterrein alleen te gebruiken voor kort parkeren (bijv. via een blauwe zone), waardoor de andere minder centraal gelegen parkeerplaatsen (zoals achter het uitvaartcentrum) beter benut worden. Wellicht is dan uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen niet of in mindere mate nodig, waardoor het groen en de natuur niet opgeofferd hoeven te worden. Zie onderstaand kaartje.

kaartje-seuverick (2)

Om voornoemde redenen hebben wij de volgende vragen aan uw college:

  1. Is uw college bereid tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar de parkeerduur op ’t Seuverick?
  2. Is uw college bereid te onderzoeken of de parkeerdruk kan worden opgelost via parkeerregulering in plaats van (alleen maar) extra parkeerplaatsen, zodat kort en lang parkeren uit elkaar getrokken wordt zoals in de bijlage aangegeven?
  3. Is uw college bereid om hierover het gesprek aan te gaan met de op ’t Seuverick gevestigde bedrijven en andere belanghebbenden?

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op onze vragen.

Met vriendelijke groeten, namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),

Carlo van Esch,
fractievoorzitter PGB