Masterplan KVL: ja, afsluiting van spoorwegovergang Gasthuisstraat : nee!

KVL-zonder-hekDe Raad stelde op 6 februari 2014 Masterplan KVL inclusief, zielsbeschrijving benodigd bulkkrediet van € 8.600.000 vast. Hiermee werd een jarenlang proces van planvorming afgerond. De optimistische visie op de toekomst van KVL en Oisterwijk wordt nog eens versterkt , aldus Eef van Doremaele, omdat er nu al belangrijke ondernemende partijen zijn die zich hier graag willen vestigen. 

Een woningbouwprogramma met meer betaalbare woningen

In fase 1 worden 17 betaalbare woningen extra gebouwd. PGB is hier blij mee, omdat het beter aansluit bij de behoefte van woningzoekenden in onze gemeente. Helaas kost deze programmawijziging de gemeente ruim 2 ton, maar wij hebben dat over voor onze woningzoekenden met een kleinere portemonnee!

Verkeersoplossingen3_eef_van_doremaelekl

Eef van Doremaele sprak zijn zorgen uit over het zoeken naar de juiste verkeersoplossingen rondom KVL. Hij hield een pleidooi om daar de inwoners toch vooral goed bij te betrekken. Door wethouder Lemmens (PGB ) werd namens het College toegezegd dat zowel de Raad als de inwoners en belanghebbenden betrokken worden bij het zoeken naar de beste verkeersoplossingen.

Spoorwegovergang blijft open wat PGB betreft

En wat de spoorwegovergang Gasthuis betreft, maakte Eef van Doremaele duidelijk dat PGB tégen sluiting van de spoorwegovergang Gasthuisstraat is. In reactie hierop merkte wethouder Wagenmakers (VVD) op dat de overweg Gasthuisstraat met grote waarschijnlijkheid niet wordt gesaneerd.