Meedoen en innovatie centraal in Inwonerszaken

In de commissie Inwonerszaken van 7 maart ging het met name over de kadernota ‘Meedoen naar Vermogen’ en de uitgangspunten voor het Fonds voor Sociale Innovatie.7_mieke_moorman_stuulenkl

PGB kreeg steun voor haar opvatting, dat er niet echt sprake is van een nota met concrete kaders. Dat werd ook door de wethouder erkend, die het voorstel omdoopte tot een ‘Uitgangspuntennotitie’. Hij deed de toezegging op een later tijdstip terug te komen met een concrete kadernota. Daarin op verzoek van PGB ook aandacht voor het voorkomen van het verdringen van reguliere door gesubsidieerde arbeid. Maar PGB had nog meer wensen…

Omdat de beschikbare budgetten vanuit het Rijk nog niet bekend zijn, is het ook niet mogelijk de financiële consequenties te overzien. Een ook de informatie over de interregionale samenwerking was in de ogen van PGB nog onvoldoende. De wethouder zegde toe daar op korte termijn meer duidelijkheid over te geven.

Maatschappelijk Innovatiefonds

Het Fonds voor Sociale Innovatie krijgt op verzoek van PGB een bredere insteek en een daarbij beter passende naam: ‘Maatschappelijk Innovatiefonds’. Ook hier ging de discussie over de voorgestelde kaders en het instellen van een stichting voor het beheer en de besteding van de middelen, die de komende drie jaar beschikbaar zijn. De onafhankelijke status van de stichting spreekt PGB aan en we zijn tevreden met de toezegging dat de raad in januari 2014 een rapportage krijgt over de resultaten en ervaringen.