Ruimtelijk beleid in Oisterwijk: structuurvisie en afwijkingen bestemmingsplan

SpeijckvenStructuurvisie, bodembeleid en projectafwijkingenbesluit…drie technisch klinkende onderwerpen op de agenda van Commissie Ruimtelijke Zaken (RZ). Hiervan is met name de eerste voor heel de gemeente Oisterwijk wel degelijk belangrijk!

Structuurvisie: het ruimtelijk beleid voor de toekomst

Het voorstel is om van start te gaan met het opstellen van een nieuwe structuurvisie. Dit is het ruimtelijke beleid voor de komende jaren. Bedoeling is om onze inwoners hier uitgebreid bij te betrekken. Het stuk was voor alle partijen een hamerstuk. Het is een startnotitie waar de gemeente nu mee aan de slag kan. Dus onze inwoners mogen verwachten dat ze het komende jaar mee mogen praten over het nieuwe ruimtelijke beleid.

Bodembeleid

De bodemkaart is aangepast. Daarnaast is het beleid aangepast, maar het was niet helemaal helder wat de wijzigingen nu precies zijn en wat dit betekent voor onze inwoners. Daarom heeft de wethouder toegezegd dit alsnog helder te maken. Daarom als bespreekstuk naar de raad.

Projectafwijkingsbesluit / verklaring van geen bedenkingen

Als iemand een (omgevings)vergunning aanvraagt die in strijd is met het bestemmingsplan, moet er een projectafwijkingsbesluit genomen worden. Dat is voor de afwijking van het bestemmingsplan. Aangezien het college die vergunning mag verlenen, moet het college voor de afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen vragen bij de raad. Vanuit efficiëntie is ervoor gekozen om een lijst te maken waarin het college de raad niet hoeft te vragen om zo’n verklaring. In de commissie was veel discussie over deze lijst (die al stamt uit 2011). Daarom is er unaniem voor gekozen om eerst informeel met elkaar in gesprek te gaan, het voorstel (nog) niet door te sturen naar de raad en vooralsnog alles voor te leggen aan de raad (voor verklaring van geen bedenkingen). Dat geldt nu in ieder geval voor 4 gevallen, zoals Oisterwijksebaan 2 en Oliviersweg 9.