Met elkaar het Wij(k)gevoel

Speerpunt 5: Met elkaar het wij(k)gevoel.

Wat willen we bereiken?
We willen de sociale betrokkenheid in onze gemeente versterken. In de wijken is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de wijknetwerken in de brede scholen.  Een wijkraad in elke wijk en in Moergestel een dorpsraad, die met een eigen budget, de leefbaarheid versterken. Een bruisend verenigingsleven, dat beschikt over goede en betaalbare accommodaties en voorzieningen. Samen met een stimulerende gemeente zal dat de inwoners een echt wij(k)gevoel geven.

Hoe willen we dat bereiken? 

·          De ontwikkeling van brede scholen als onderwijsvoorziening en als ontmoetingsplek voor iedereen in de wijk, wordt daadkrachtig en voortvarend voortgezet.

·          De gemeente bevordert de samenwerking in de wijknetwerken tussen alle betrokken partijen.

·          Er komt een wijkraad in elke wijk, die de belangen behartigt van de wijkbewoners. In Heukelom blijft de buurtraad actief, in Moergestel komt een dorpsraad van de grond.

·          Deze raden krijgen de beschikking over een eigen budget om naar eigen inzicht de leefbaarheid in wijk te verbeteren.

·          De gemeente gaat jaarlijks in gesprek met de inwoners, om samen met hen voor de wijk een verbeterplan op te stellen en uit te voeren.

·          Het verenigingsleven beschikt over betaalbare en geschikte accommodaties en voorzieningen.

·          Ook Tiliander en Den Boogaard blijven beschikbaar en betaalbaar voor de verenigingen.

·          De gemeente stimuleert dat jongeren en senioren meer gaan sporten en bewegen.

·          Er komt een nieuwe moderne sporthal op D’n Donk. En een gecombineerd binnen- en buitenzwembad, mogelijk bij het Staalbergven.


 

Andere speerpunten van PGB:
  1. Een gemeente, echt voor de burgers, die luistert, helpt en adviseert.>>>
  2. Woningbouw op maat, vooral voor starters en senioren.>>>
  3. Prettig en veilig wonen, met nette wegen en mooi groen.>>>
  4. Een samenleving, waaraan iedereen kan meedoen.>>>
  5. Een echt wij(k)gevoel in dorpen, buurten en wijken.
  6. Een gezond financieel beleid, met lage lasten voor de burgers.>>>