Mieke Moorman

Mieke-Moorman-rMieke Moorman is de eerste vrouw op de PGB-kieslijst. “Ik werk in de zorg en de ervaringen daar neem ik mee naar de commissie inwonerszaken. Daar kan ik een steentje bijdragen aan beleid en acties die direct van invloed zijn op de inwoners. Ik klaag niet, ook al zie ik veel bezuinigingen in de zorg. Wel zeg ik tegen anderen in de zorg en dan vooral ook vrijwilligers en mantelzorgers, petje af!”

Door haar inzet in de politiek hoopt Mieke op haar manier iets bij te dragen aan prettig wonen in de gemeente Oisterwijk. Zij ziet dat iedereen op zijn of haar manier ook dat steentje bijdraagt. “Al die initiatieven laten zien dat het ’ikke ikke’ hier hartstikke meevalt. Kijk naar de handtekeningenactie rond de mogelijke sluiting van de spoorwegovergang Gasthuisstraat, maar ook naar de evenementen die in Oisterwijk georganiseerd worden! Als je dat ziet, dan snap je dat het belangrijk is dat de gemeente naar haar inwoners luistert, hen mee laat denken en de inwoners ook zelf verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen.”

Mieke ziet de komende 4 jaar vol vertrouwen tegemoet: “Met PGB willen wij nog aandachtiger luisteren, en zo mogelijk adviseren en doorverwijzen. Dat is ons grootste speerpunt.”