Monumentensubsidie in Oisterwijk: afgeschaft of lege pot?

de-lindIn Oisterwijk, Moergestel en Heukelom kunnen we trots zijn op onze monumenten, 57 rijks- en zelfs 208 gemeentelijke monumenten! Zij dragen een steentje bij aan de mooie uitstraling, waar veel mensen op af komen. Nu is het zo dat eigenaren van de gemeentelijke monumenten goed voor de woning moeten zorgen. Voor onderhoud konden zij deels subsidie krijgen. Althans dat was zo.

Nu blijkt onduidelijk te zijn hoe het zit, want er schijnt geen subsidie meer mogelijk te zijn. Dit viel een aantal bewoners koud op het dak. Wij hebben daarom het college om opheldering gevraagd, want de monumenteigenaren die wij spraken, wisten niets van de afschaffing of een lege pot…

Vragen aan het college over subsidie

Geacht College,

Als PGB hebben wij signalen opgevangen over de subsidie voor monumenten. Wij hebben tegenstrijdige berichten hierover vernomen en willen daarom weten hoe het precies zit. Enerzijds hebben wij gehoord dat er geen subsidies meer verleend worden omdat de subsidiepot leeg zou zijn. Anderzijds is ons ter ore gekomen dat de subsidieregeling zou zijn afgeschaft.

Het laatste zou ons enorm verbazen want monumenten zijn juist erg belangrijk voor onze gemeente, zeker vanuit het oogpunt van recreatie en toerisme. Daarom hebben wij de volgende vragen aan uw college:

  1. Welke subsidieregeling geldt er in onze gemeente voor onze monumenten en wanneer is die door wie vastgesteld?
  2. Klopt het dat de subsidiepot leeg is en dat er daarom geen subsidies meer verleend kunnen worden (dit jaar) of is het zo dat de subsidieregeling daadwerkelijk is afgeschaft?
  3. Als de subsidiepot leeg is, wat is de hoogte van het budget en is dat de afgelopen jaren neerwaarts bijgesteld (en zo ja op wiens initiatief)?
  4. Als de subsidieregeling is afgeschaft, wie heeft daartoe besloten en waarom?
  5. Op welke wijze heeft u hierover gecommuniceerd met de eigenaren van de monumenten?

De fractie van Partij Gemeente Belangen ziet uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.