Motie AB en PGB

Geen steun voor een gezamenlijke motie van PGB en AB.

In haar reactie onderschreef het college de bevindingen van de onderzoekscommissie. Volgens burgemeester Janssen was er iets verkeerds in het systeem geslopen en was er sprake van een cultuur, waarbij het primaat van de raad, niet meer werd erkend. Hij pleitte voor nieuwe afspraken en presenteerde ter plekke de contouren voor een plan van aanpak.

Wethouder Van Hezik relativeerde zijn coördinerende rol en gaf toe dat hij de kaders van de raad onvoldoende als leidraad heeft gehanteerd. Wethouder Van den Bosch ging zoals gebruikelijk in de verdediging en wethouder Wagenmakers wilde snel aan de slag met duidelijker en sterker sturen.

Voor PGB was de reactie onvoldoende en bovendien veel te laat. PGB vond dat de raad een duidelijke uitspraak moest doen over het door dit college gevoerde bestuur. Daarom diende PGB ook namens AB en CDA een motie van afkeuring in. Die gele kaart werd door PrO en het college niet geaccepteerd, de drie wethouders dreigden met aftreden. Dat was een overtrokken reactie, alsof het een rode kaart, een motie van wantrouwen, betrof.

Toch voelde het CDA zich toen gedwongen haar steun aan de motie in te trekken. De motie van afkeuring kreeg bij de stemming alleen de steun van PGB en AB.

Lees meer over:
– rapport Lindeplein liegt er niet om!
afkeurende woorden, ook van andere partijen.
– geen steun voor gezamenlijke motie AB & PGB.
college gaat werken aan verbeterplan.