Motie tegen schaliegas wordt gesteund door gemeente Oisterwijk

Stop schaliegas

Stop schaliegasBij de vergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zullen de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder een motie indienen tegen schaliegas. De gemeente Oisterwijk steunt deze motie en dat vinden wij met PGB goed nieuws!

Als de motie het haalt, dan weten de Rijksoverheid en andere overheden dat de gemeenten tegen proefboringen en de winning van schaliegas zijn.

Nee tegen schaliegas

In de motie staan meerdere argumenten, waarom we (de gemeenten) tegen schaliegas zijn. Naast het complete gebrek aan draagvlak (inwoners, bedrijven en gemeenten), zijn er ruim voldoende steekhoudende argumenten wat ons betreft, zoals:

  • De veiligheid en volksgezondheid zijn in het geding;
  • De ruimtelijke impact van proefboringen en winning naar schaliegas is aanzienlijk;
  • (imago)Schade voor landbouw, toeristisch-recreatieve sector en sectoren die afhankelijk zijn van schoon drinkwater;
  • Er vraagtekens worden geplaatst bij nut en noodzaak van schaliegas.

Het bestuur van de VNG raadt de motie af, omdat het een te eenzijdige discussie zou zijn om op ‘geïsoleerde energiebronnen’ te richten. Zij wil eerst een brede dicussie over ‘energie in de toekomst’. PGB snapt dat je een discussie breder moet trekken, maar de conclusie over het boren naar schaliegas is zo duidelijk dat hier heel goed over besloten kan worden. Alleen op deze manier kunnen we lokaal een vuist maken die ook in de landelijke politiek gevoeld wordt wat PGB betreft!

Bekijk de schaliegasmotie >>

Lees de reactie van het bestuur van de VNG >>