Nieuw parkeerbeleid centrum Oisterwijk

gratis-parkerenIn 2014 maakte het college een begin met het nieuwe parkeerplan voor het centrum in Oisterwijk. Nu, pas anderhalf jaar later, ligt er een voorstel. Tijdens het project kon een klankbordgroep met centrumbewoners en -ondernemers, in verschillende bijeenkomsten meepraten over het nieuwe beleid. Wij zijn erg benieuwd of aan hun verwachtingen (proces en inhoud) is voldaan! En ook of de verdere omgeving op de hoogte is gehouden. Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen uit het plan.

DOWNLOAD HET NIEUWE PARKEERPLAN CENTRUM OISTERWIJK >>

Wij duiken als PGB uiteraard in de stukken, maar horen ook graag wat jullie hiervan vinden. Mail je reactie naar info@partijgemeentebelangen.nl of plaats je reactie op facebook.com/pgboisterwijk

Wat gaat er veranderen in het centrum?

Het parkeerbeleid gaat in ieder geval eenduidiger worden voor bezoekers. Voor bewoners komen er meer parkeermogelijkheden. Verder:

 • Er komen twee zones: één voor parkeerplaatsen in de centrumstraten en één voor de parkeerterreinen.
 • Parkeren op straat krijgt een progressief tarief en geen mogelijkheid voor een dagkaart. De parkeerterreinen krijgen een goedkopere dagkaart.
 • De maximale parkeerduur wordt opgeheven voor alle locaties met betaald parkeren.
 • Het parkeerterrein bij Mevio krijgt een aantal parkeerplekken met parkeerschijf.
 • Voor de bewoners worden de drie zones waarvoor een vergunning verkregen kan worden, samengevoegd tot één zone.
 • Betere parkeerverwijzingen (bebording).
 • Nader onderzoek naar uitgifte parkeerbundels voor meer klantenbinding en verlenging verblijftijd.
 • Een aantal betaald parkeerterreinen worden gratis.

 • Hoe vermindert de overlast voor bewoners?

  Om de overlast in de woonstraten te verminderen, worden de volgende vier maatregelen getroffen:

  1. Langparkeerders andere opties bieden om te parkeren. Door een aantal parkeerterreinen waar nu betaald parkeren voor geldt gratis te maken en ontheffingen af te geven voor de parkeerschijfzone bij het zwembad.

  2. Parkeerregulering invoeren in de omliggende woonstraten. Wanneer toch blijkt dat de bewoners van de woonstraten rond het centrum last hebben van langparkeerders in hun straat, kunnen zij parkeerregulering in hun straat aanvragen (een half jaar na invoering maatregelen andere maatregelen).

  3. Meer gebruik van de fiets door werknemers door een onderzoek op te starten naar een haalbare businesscase voor een afsluitbare stallingsvoorziening voor de werknemers uit het centrum. Uit het mobiliteitsonderzoek is gebleken dat er nog winst valt te halen door werknemers meer/vaker gebruik te laten maken van de fiets. Een belangrijk element daarin is ook de mogelijkheid om de fiets veilig te kunnen stallen. Deze mogelijkheid ontbreekt bij diverse werkgevers.

  4. Goedkopere dagkaart voor een parkeerterrein mits aangeschaft voor 09:00 uur. Omdat het gebruik van de fiets niet voor iedere dag een alternatief is kan gebruik
  worden gemaakt van de goedkope dagkaart aangeschaft voor 09:00 uur.

  De planning

  Het college geeft aan dat er nog twee informatieavonden volgen. PGB is blij dat het college aangeeft dat er daardoor nog wijzigingen plaats kunnen vinden, dat het dus nog niet compleet dichtgetimmerd is. Daarna kan het plan vastgesteld worden. Voor de wijzigingen in het betaald parkeren moet de Parkeerbelastingverordening worden gewijzigd. Het college geeft aan dat de raad die vaststelt op 10 november 2016. Maar zij wil wel de wijziging van betaald parkeren naar gratis van een aantal parkeerterreinen naar voren halen. Wij zijn benieuwd en wachten het vorostel af. Door die maatregel kan de overlast in de woonstraten verminderen. Het is bovendien een snel te realiseren en goedkope oplossing.