Oisterwijk aan Z! Wat doet de raad?

oisterwijk-raadhuisHoe krijgt de raad van de gemeente Oisterwijk de inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, nog meer aan Z? Dat was de centrale vraag tijdens een bijzondere commissievergadering onder leiding van de burgemeester.

Daarbij riep de rekenkamer op om “meer ruimte te geven, de inwoners uit te dagen, beter naar hen te luisteren en sneller te besluiten”. Een werkgroep onder leiding van Carlo van Esch (PGB) kwam met concrete aanbevelingen en adviezen.

Een raad die dichter bij de inwoners staat

De adviezen gingen o.a. over een maandelijks spreekuur op locatie voor de inwoners, meer inspraakmogelijkheden en het faciliteren van burgerinitiatieven. Maar ook over betere raadsvoorstellen en een passender vergadermodel. Voor de inwoners heldere informatie over raadsaangelegenheden en de besluitvorming door de raad. PGB onderschrijft de adviezen en volgens Kees van Elderen “is het nu van belang daar daadkrachtig werk van te maken”.

Het vervolg van Oisterwijk aan Z

De werkgroep gaat daar nu mee aan de slag en zal in de raad van december met een voorstel komen. Naar de mening van PGB bieden de adviezen een goede basis voor het proces om te komen tot meer invloed en betrokkenheid van de inwoners, voor “Oisterwijk aan Z” dus.