Oisterwijk gaat aan de slag met fietspad Haghorst, maar deel Broekzijde ontbreekt

Deze week liet het college in Oisterwijk weten een start te willen maken met ‘fietspad Haghorst’. Voor de vele fietsers van Moergestel naar Haghorst en andersom, is dat zeer goed nieuws! Ook al duurt het project door de formele procedures lang en zal het fietspad er waarschijnlijk pas in 2017 liggen.

PGB is al jaren groot voorstander van het fietspad en is blij met deze eerstvolgende stap naar een veilige verkeerssituatie. PGB-fractievoorzitter Carlo van Esch: “De inwoners krijgen nu loon naar werken, maar we hebben ook nog een aantal vragen. Want waarom wordt het deel Broekzijde niet meegenomen?!”

Lees de brief van PGB aan het college >>

Vraagtekens omtrent deel Broekzijde

Carlo-van-EschDe raadsinformatiebrief leidt niet alleen tot blijdschap. Er is ook verbazing bij PGB-er Van Esch: “In de raad was afgesproken om ook het deel Broekzijde voor het fietspad te onderzoeken. Dat wordt nu achterwege gelaten en er wordt alleen gekeken naar de Heizenschedijk. Met subsidie zou wellicht het hele traject voor nagenoeg hetzelfde budget kunnen worden aangelegd. Op basis van de uitkomst zou de raad op een later moment een keuze kunnen maken voor ofwel het gehele traject, ofwel een gedeelte daarvan. Wij zijn erg benieuwd waarom het college hier van afwijkt en het deel Broekzijde niet meeneemt.”

Liever in 2016 dan 2017!

Door veel formele procedures kan het lang duren voor het traject is afgerond. De PGB-fractie hoopt dat een actieve rol van het college zorgt voor een snellere afhandeling en dat zij dan ook eerder naar de raad komt om budget vrij te maken voor het fietspad.

Samen kom je verder

Dat het fietspad leeft bij de bevolking, blijkt uit de reikende hand die wordt uitgestoken door zowel omwonenden als Fietsdorp Moergestel. En als kers op de taart door de jonge Inge van den Boer. Zij haalde met een originele crowdfundingactie bijna 12.000 euro op voor het fietspad. PGB is erg benieuwd of het college de reikende hand pakt, want dan kan het fietspad voor en door de gemeenschap worden gerealiseerd.