Ontsluiting Pannenschuur Oisterwijk: college vergeet aantal inwoners én oude afspraak

Heukelom - Pannenschuur ontsluiting


Heukelom - Pannenschuur ontsluitingEnkele weken geleden kwam het plan voor Ontsluiting Pannenschuur naar buiten. Helaas was het college daarbij aan twee zaken voorbij gegaan.

Ten eerste: de klankbordgroep was onevenwichtig verdeeld vanuit de wijk. Niets ten nadele van de deelnemers aan de klankbordgroep, maar andere bewoners staan ineens voor het blok met een onverwachte ontsluiting. Eentje die eerder nooit ter sprake was gekomen!

Het andere punt is dat het college een zeer duidelijke afspraak uit het verleden was vergeten. De raad zou namelijk betrokken worden bij het plan. En dat is niet gebeurd.

Wat nu?

PGB dient donderdag een motie in. We roepen het college op om alsnog met de betreffende bewoners in gesprek te gaan én om deze input mee te nemen in het raadsvoorstel, zodat de raad een goed besluit kan nemen over het plan.

De motie over het Raadsvoorstel Ontsluiting Pannenschuur Oisterwijk – Heukelom

De raad van de gemeente Oisterwijk, in vergadering op 21 april 2016, overwegende dat:

  • de gemeente een onderzoeksproces betreffende ontsluiting Pannenschuur heeft afgerond in samenspraak met een klankbordgroep;
  • deze door de gemeente samengestelde klankbordgroep een onevenwichtige samenstelling bleek te hebben, dit vanwege het feit dat wijkbewoners nu ineens geconfronteerd worden met een ontsluitingsvariant die door een deel van de wijk gaat waarvan geen vertegenwoordiging in de klankbordgroep zat;
  • deze wijkbewoners een petitie in hebben gediend;
  • de raad vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp eerder in 2007 een besluit heeft moeten nemen en die gevoeligheid nu niet veranderd is;
  • het college tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2007 heeft aangegeven de raad te betrekken bij het maken van de beste keuze.

De raad besluit het college op te dragen:

Om opnieuw in gesprek te gaan met de betreffende wijkbewoners en hun overwegingen alsnog mee te wegen;
Het onderwerp ontsluiting Pannenschuur vervolgens voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.
En gaat over tot de orde van de dag