Ontwikkelingen rond Baerdijk – Rode Brugstraat

“Ga weer in gesprek met omwondenden.” Dat was het centrale antwoord van de commissie Ruimtelijke Zaken op 31 oktober rond het voortdurende project Kartonnagefabriek. “Gebrek aan draagvlak, grote bouwhoogtes in combinatie met de massaliteit”. Volgens Sander Verwoerd (PGB) en andere partijen zijn de nieuwe randvoorwaarden voor het bouwproject nog niet in lijn met de richting die de raad in 2010 aan heeft gegeven.
Oisterwijk-Rode-Brugstraat

Wethouder vraagt om handvatten

De voorwaarden, zoals in 2010 gesteld, daar was PGB al tegen. De nieuwe voorwaarden die een doorvertaling zijn, ook daar kan PGB niet achter staan. Met name vanwege het gebrek aan draagvlak en een grote bouwmassa en gebrek aan grondgebonden woningen. Omdat wethouder Wim Lemmens vroeg om concrete handvatten, hebben we die meegegeven. Sander Verwoerd: “Probeer de partijen weer om tafel te brengen, ga in gesprek. Waar nodig met een onafhankelijk deskundige die anders naar de stukken kijkt. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat we verloedering tegengaan en dat er iets moois komt op deze plek.”

 

Ook de partijen, die in 2010 instemden met het besluit, deden deze oproep. PrO wilde de toen gestelde randvoorwaarden helemaal schrappen en compleet opnieuw beginnen, het CDA gaf de wethouder mee het oude ‘omwonenden ontwerp’ als basis te nemen. Of het CDA daarmee afstand neemt van de randvoorwaarden waar zij zelf mee instemde in 2010, dat werd niet duidelijk. De VVD vroeg net als PGB om in gesprek te gaan met de omwonenden en AB, dat in 2010 ook tegenstemde, drong aan op een ontwerp dat past binnen het dorpse karakter.

Duidelijke richting in de raad

Extra handvatten en een duidelijke richting, liefst vanuit de hele raad. Daar hoopt Wim Lemmens op tijdens de komende raadsvergadering op donderdag 14 november, zodat hij in overleg kan gaan met betrokken partijen. Wij vinden het als PGB belangrijk dat we er dan inderdaad uitkomen en dat er een stap gezet wordt naar een breed geaccepteerd plan, waarin iedereen water bij de wijn heeft gedaan, maar hij nog steeds goed te drinken is!