Onveilige verkeerssituatie

Dagelijks maken meer dan 10.000 motorvoertuigen gebruik van de Moergestelseweg en Pannenschuurlaan in de kern Oisterwijk. Volgens ons moet (en kan) er iets aan de drukke en onveilige situatie bij de spoorwegovergang gedaan worden.

Deze wegen zijn de belangrijkste in- en uitvalswegen van de kern Oisterwijk. Daarbij moet het verkeer de spoorlijn Tilburg – Eindhoven en het met verkeerslichten geregelde Kruispunt Moergestelseweg – Tilburgseweg/Mgr. Verhoevenlaan passeren. De verkeersafwikkeling op deze kruispunten is vele Oisterwijkers een doorn in het oog en leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Als gevolg van de met regelmaat langdurig gesloten spoorwegovergang ontstaan op de Moergestelseweg en de Pannenschuurlaan al jaren files.

Gevaarlijke situatie uitgelegd
Vooral op de Moergestelseweg bij de aansluiting van de Kapelaan Huijberslaan ontstaan hierdoor gevaarlijke verkeerssituaties, vooral in de spitsuren. Auto’s rijden de file voorbij om vervolgens linksaf te slaan naar de Kap. Huijberslaan. Nadat de spoorwegovergang is geopend, gaat het vervolgens mis met het omschakelen van de verkeerslichtenprogrammering naar het normale dagprogramma. De signaalgroepen ‘rechtdoorgaand’ verkeer op de Moergestelseweg krijgen in eerste instantie groen. Richting Pannenschuurlaan op de Moergestelseweg wordt meestal na ca. 6 seconden weer afgebroken ten gunste van de Mgr. Verhoevenlaan/Pastoor van Beugenstraat. Straten die gedurende de gesloten spoorwegovergang regelmatig groen krijgen in het ‘spoorweg’ programma.

Het andere probleem is de gesloten spoorwegovergang gedurende een veel langere tijd dan gebruikelijk bij AHOB’s. Dit als gevolg van de dienstregeling van de stoptreinen die nagenoeg gelijktijdig aankomen en vertrekken op het station van Oisterwijk. Daarbij komt het met enige regelmaat voor dat de spoorwegovergang daarna nog gesloten blijft als gevolg van goederentreinen. Die kennen immers geen dienstregeling. Al met al beïnvloedt de gesloten spoorwegovergangen in negatieve zin de verkeersafwikkeling op de met verkeerslichten geregelde kruispunten.

Vekeers- en vervoersplan
In het uitvoeringsprogramma 2010–2013 van het PVVP wordt een second opinion (kosten € 5.000,-) voor 2010 in het vooruitzicht gesteld voor de verkeersregelinstallatie en een bedrag uitgetrokken van € 20.000,- voor evt. maatregelen. Volgens onze informatie kan er sprake zijn van een fout in de programmering (software). Vooral bij de overgang van het ‘spoorweg’ programma naar het normale dagprogramma. De leverancier en ontwerper van de verkeersregelinstallatie kan volgens onze informatie deze fout vrij eenvoudig herstellen.

Vragen van PGB aan het college
Vraag 1.  Heeft uw college in het verleden contact opgenomen met de leverancier aangaande het analyseren dan wel opsporen van de software fouten van de huidige programmering?
Vraag 2.  Zo ja, wat zijn de resultaten van deze analyses?
Vraag 3. Zo nee, waarom heeft uw college nog geen contact gezocht?
Vraag 4.  Wanneer is deze verkeersregelinstallatie geplaatst?
Vraag 5. Hoe lang is de afschrijvingstermijn en wanneer is de installatie aan vervanging toe?
Vraag 6 Heeft uw college voor vervanging geldmiddelen gereserveerd?
Vraag 7. Heeft uw college in het verleden contact gehad met de Nederlandse Spoorwegen aangaande de ongunstige dienstregeling van de stoptreinen voor de gemeente Oisterwijk? (Ook bij Blokshekken en Johan Lenartzstraat zijn de spoorwegovergangen regelmatig langdurig gesloten)
Vraag 8. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
Vraag 9. Zo nee, is uw college bereid hieromtrent in overleg te treden met de Nederlandse Spoorwegen?
Vraag 10. Is uw college met ons van mening dat de spoorwegovergangen binnen de bebouwde kom van Oisterwijk ongelijkvloers dienen te worden?
Vraag 11. Bent u bereid hierover in contact te treden met de Spoorwegen?