Oorzaak financiële problemen

In het debat ging het niet alleen over de gevolgen, maar ook over de oorzaak van de slechte financiële positie van de gemeente.

Natuurlijk is ook de economische crisis daaraan debet, maar Kees van Elderen benadrukte dat ook het gevoerde beleid door PrO, CDA en VVD daar in belangrijke mate aan heeft bijgedragen. Het kon gewoon niet op, de lasten gingen omhoog, reserves werden fors aangesproken en meevallers en incidentele opbrengsten werden benut voor structurele uitgaven.

Het college leefde gewoon op te grote voet. Dat is volgens PGB de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen. Zijn analyse kreeg steun van zowel AB als coalitiepartij VVD.