Op weg naar een zorgvuldige veehouderij!

 varken-bigDe raad van Oisterwijk heeft tijdens de vergadering van 17 april 2014 unaniem gekozen voor een zorgvuldige veehouderij. Een voorstel van PGB om daarvoor samen met de boeren en de burgers nieuw beleid te maken werd door alle andere partijen gesteund.

Zolang dat er nog niet is, volgt de gemeente het provinciale beleid zoals dat kort geleden is vastgesteld. Maar wel met de restrictie dat veehouderijen niet groter mogen groeien dan 1,5 hectare, in ieder geval zolang het nieuwe beleid nog niet duidelijk is.

Carlo-van-Esch-rCarlo van Esch is blij met de uitkomst, zeker ook met de eensgezindheid in de raad: “Als PGB vinden wij het van groot belang dat zowel de boeren als de burgers actief meepraten en meedenken over het nieuwe beleid voor de veehouderij in onze gemeente. De Verordening Ruimte van de provincie biedt hiervoor al prima handvatten, maar de vraag is of dat voldoende is voor de gemeente Oisterwijk. Als we met elkaar het nieuwe beleid hebben vastgesteld, kunnen we op basis daarvan beter afwegen wat we wel en niet willen toestaan. Gezondheid en leefbaarheid staan daarbij voor ons in ieder geval centraal.” Hiermee is weer een grote stap gezet op weg naar een zorgvuldige veehouderij!