Over de begroting 2010

 

Het college zet de burger in de kou

Het is kredietcrisis, daarom moet het college bezuinigen in 2010. Lijkt logisch, of is het andersom? Het college komt geld tekort en moet daarom bezuinigen? Donderdag spraken we in een speciale vergadering met andere partijen over de begroting voor 2010. Eén die volgens ons de burger in de kou zet. Wat valt ons op in de begroting?

Zwaardere lasten voor de burger
In deze begroting is de burger de dupe van het uitgavenpatroon van het college. De laatste jaren heeft het college zoveel uitgegeven dat de spaarcenten (reserve) ver op zijn. En de burger is de pineut door verzwaring van de lasten, zoals de OZB.

Jeugd vormt een speerpunt voor dit college?
In 2010 alleen om op te bezuinigen. Centrum voor Jeugd en Gezin in de koelkast, bezuinigingen op het onderwijs, afschaffen van het schoolzwemmen. PGB accepteert niet dat de brede scholen straks een lege huls zijn, omdat de gebouwen er wel staan, maar de nauwe samenwerking en visie van alle betrokken organisaties door bezuinigingen instort.

Kaasschaaf over de subsidies
Het college wil iedereen mee laten betalen aan de bezuinigingen. Dit houdt in dat er 3,5% van alle subsidies afgaat. Maar dan zijn we er voor verschillende organisaties nog niet. Bovenop deze bezuinigingen volgen nog andere. Hierdoor krijgen sommigen volgend jaar 10% minder gelden van de gemeente. Onacceptabel volgens ons.

Daarbij willen we het college graag meegeven: communiceren werkt twee kanten op. Want de eerlijke en open dialoog, die missen de getroffen organisaties. Wij snappen niet dat die telkens weer ontbreekt.

Ga dus in gesprek!
Wij zien heel graag dat het huidige college nog heel snel met een aantal organisaties gaat praten. Bijvoorbeeld de bibliotheek, want wat betekenen de bezuinigingen voor hun functie naar de (brede) scholen? Met de wijknetwerken en partners in de brede scholen. Met ouderenorganisaties en welzijnsinstanties. En ga zo maar door. Laat je verrassen door hun kennis en goede ideeën.

Vreemde financiële keuzes
De verbazing bij PGB was ook groot ten aanzien van een aantal beslissingen. Een paar voorbeelden: “Centrum voor Jeugd en Gezin, wel op de planning, maar nog geen beleid vastgesteld? Schrappen dan maar. Groenbeheer? Daar moeten we veel aan verbeteren, maar wel binnen hetzelfde budget. Nieuwe ambities voor kwetsbare groepen zijn komen te vervallen.” Dat we in deze tijd de buikriem aan moeten halen kunnen we nog begrijpen, maar hier zakt toch écht onze broek van af.

Ten slotte: een positief punt
Het college kijkt niet verder dan 2010, want dat is niet te voorspellen. Onacceptabel en voor een aantal onderwerpen  betekent het: vooruitschuiven van problemen. Daar zien wij een positief punt. Wij durven die uitdaging namelijk wel aan!