Over La Hollande, rioolheffing, veehouderijen en parkeren rondom het centrum

Terugblik PGB op raadsvergadering 17 november 2016

La Hollande kan van startLa-Hollande-Oisterwijk

De realisatie van 20 woningen bij La Hollande (fase 2) aan de Nicolaas van Eschstraat is weer een stapje dichterbij gekomen. Als PGB hadden we daar nog wel een aantal vraagtekens bij in de persoon van onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Ten eerste zouden wij graag zien dat er meer betaalbare (huur)woningen komen in plaats van alleen maar middeldure. De wethouder heeft toegezegd daarover het gesprek aan te gaan met de ontwikkelaar. Dan de communicatie. Hoewel alle formaliteiten in acht zijn genomen, hebben wij toch aan de wethouder gevraagd nog eens het gesprek aan te gaan met het naastgelegen bedrijf van Dominicus. Wellicht kan dat wat kou uit de lucht nemen. Tenslotte hebben we de parkeerproblematiek die er nu al in de omgeving is aangekaart. Maar daarover hierna meer!

Rioolheffing uitgesteld

De afgelopen jaren hebben een aantal raadsleden, waaronder namens PGB Dion Dankers, zich intensief bezig gehouden met de rioolheffing. Doel was vooral om het rechtvaardiger te verdelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel vanuit het college. Op het laatste moment kwamen VVD en PrO echter nog met een alternatief. Aangezien voor ons de gevolgen daarvan onvoldoende helder waren, hebben wij ervoor gepleit om er nog eens zorgvuldig(er) naar te kijken. De raad heeft daarom besloten om het onderwerp in de volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda te zetten. Overigens heeft elk systeem zijn voor- en nadelen, maar PGB zou het liefst kiezen voor een heffing per m3 zoals ook Hilvarenbeek doet. Dat is in onze ogen eerlijker en zorgt ervoor dat gebruikers gestimuleerd worden om zo min mogelijk water te verbruiken. Helaas is hiervoor geen draagvlak binnen de raad.

Veehouderij en gezondheid

Samen met AB en PrO hebben we een motie ingediend over uitbreidingen bij veehouderijen. Aanleiding is het rapport over de gevolgen voor de gezondheid. Landelijk en provinciaal wordt nu gekeken om de regelgeving aan te scherpen. Om die reden wilden we de vergunningverlening (binnen de juridische mogelijkheden) een halt toeroepen totdat er meer duidelijkheid is vanuit de hogere overheid, aldus Sander Arkesteijn namens PGB. Helaas trok AB zijn steun voor de motie op het allerlaatste moment in, waardoor er geen meerderheid overbleef voor de motie. Jammer! Gelukkig komt het onderwerp wel terug op de agenda in december. Nieuwe ronden, nieuwe kansen!

Parkeerproblematiek rondom het centrum

Begin oktober hebben wij een motie ingediend over de parkeerproblematiek rondom het centrum van Oisterwijk. Met steun van PrO en AB hebben we de opdracht gegeven aan het college om, vooruitlopend op de evaluatie, in gesprek te gaan met de mensen rondom het centrum om binnen 6 weken tot parkeermaatregelen te komen. Een paar weken geleden kregen wij echter signalen dat het college geen uitvoering gaf aan onze oproep. Daarom hebben wij het college, in de persoon van de wethouder, ter verantwoording geroepen. Uit zijn reactie blijkt inderdaad dat hij de motie niet heeft uitgevoerd, omdat hij eerst de resultaten van de evaluatie wil afwachten.

Maar dat hebben we niet afgesproken en daarover heeft het college ons niet geïnformeerd, gaf PGB-raadslid Dion Dankers aan. Daarover hebben wij onze teleurstelling en afkeuring uitgesproken. PGB gaat ervan uit dat het college nu alsnog voortvarend aan de slag gaat met de parkeerproblematiek rondom het centrum, zodat er snel een oplossing komt.

Als u vragen of opmerkingen heeft voor ons als politieke partij, neem dan gerust contact met ons op. Daar zijn we immers voor! Kijk op onze website (www.partijgemeentebelangen.nl), volg ons op Facebook (PGB Oisterwijk) of stuur ons een mail (info@partijgemeentebelangen.nl).

Namens Partij Gemeente Belangen,
Carlo van Esch (fractievoorzitter)