Over PGB

pgblogo2009

Wie zijn wij?

Partij Gemeente Belangen zet zich in voor een leefbare gemeente Oisterwijk, voor het welzijn van alle inwoners, in alle kernen, wijken en buurten, nu en in de toekomst. Niemand weet beter wat er speelt, dan de inwoners zelf. En dat verschilt, per dorp buurt en wijk. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. En dat moet wat PGB betreft ook zo blijven.


Daarom zijn de wensen en behoeften van de inwoners zijn voor PGB leidend bij de te varen koers. We vinden dat de gemeente die samen met de inwoners moet invullen. En samen ook met de inwoners oplossingen moet zoeken voor de problemen waar we als samenleving mee te maken hebben.

subfooterimage

 

 

 

 

 

Dan denk je aan de vergrijzing (steeds meer ouderen) en de ontgroening (steeds minder jongeren). Maar ook aan de individualisering en aan de economische crisis. Die ontwikkelingen vragen om gerichte maatregelen en bijsturing van beleid, niet alleen voor ons zelf, maar ook voor onze kinderen. Alleen dan is het prettig wonen, werken en recreëren in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Partij Gemeente Belangen zal de belangen van alle burgers, van jong tot oud, in de gemeenteraad eenduidig vertegenwoordigen, met concrete aanbevelingen en accenten. De burger centraal stellen, opkomen voor de zwakkeren, duidelijk standpunt innemen, consistent beleid voeren en scherp toezien op de uitvoering daarvan, zijn de kenmerken van Partij Gemeente Belangen. Op die manier werken we samen met de gemeente aan de toekomst, aan een duurzame en betaalbare samenleving, aan het welzijn van alle inwoners, want voor PGB staat vast: samen kom je verder!


 

Wie vertegenwoordigt jouw stem in de raad? Dit zijn onze raadsleden.
Actief worden in de politiek? Misschien is 
één van de commissies iets voor jou!
Heb je een vraag voor Partij Gemeente Belangen? 
 Vraag
 het ons!