Pannenschuur Buiten: onbereikbaar en onveilig?

Diverse bewoners uit Pannenschuur Buiten hebben aan de bel getrokken bij de gemeenteraad van Oisterwijk. Al enkele jaren kunnen zij hun huizen slecht bereiken, terwijl er wegen, bruggen en paden liggen. Maar die zijn afgesloten. Bovendien is onduidelijk op een aantal paden, al dan niet vanwege betonblokken, of het om fiets- of wandelpaden gaat. Dat mensen in deze mooie nieuwe wijk zich niet prettig voelen na 3 jaar, vindt PGB genoeg reden om in de pen te klimmen en het College om enkele antwoorden te vragen. Lees de inhoud van onze brief hieronder.

Pannenschuur-Buiten-doodlopend

Verschillende bewoners van Pannenschuur Buiten voelen zich buitengesloten en hebben het gevoel dat ze nergens bij horen vanwege de afzetting op de wegen. De wegen Kap. Sleegerstraat, Langvennen-Zuid en de Jan Brunnekreefstraat zijn ter hoogte van het Jacques Kieftpark d.m.v. grote betonblokken afgesloten.

Verder wordt aangegeven dat er diverse paden zijn aangelegd, maar dat het niet duidelijk is of dit fiets- of voetpaden zijn, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan, die gelukkig nog niet hebben geleid tot ongevallen.
Daarnaast is in een gesprek onlangs nog gebleken dat de bewoners niet op de hoogte zijn van de reden waarom de wegen nog steeds zijn afgesloten. Ze wisten niet wat ze hoorden toen het gehele relaas van 6 jaar geleden hen ter ore kwam. Ongeloof bij de bewoners dat zij daar de dupe van moeten zijn!

Gelet op het raadsbesluit van 28 juni 2007 en de informatie uit de raadsinformatiebrief van 6 januari 2014 zal verandering van de huidige situatie nog een tijdje op zich laten wachten, omdat u pas na realisatie van Pannenschuur Buiten een verkeerscirculatieplan voor de wijk Pannenschuur op gaat stellen.

Pannenschuur-Buiten-fietspad-voetpadPGB is van mening dat de gehele situatie de leefbaarheid voor de bewoners in Pannenschuur Buiten niet ten goede komt. Sterker nog, het gevoel buitengesloten te zijn en nergens bij te horen, zorgt er voor dat de leefbaarheid in deze nieuwe woonwijk van Oisterwijk verslechtert. Daar komt nog bij dat de huidige situatie een veiligheidsprobleem veroorzaakt.

En daarom legt PGB de volgende vragen voor aan het college:

  1. Waarom zijn de huidige bewoners van Pannenschuur Buiten niet op de hoogte gebracht van de reden van de huidige situatie (afzetting van wegen) in hun directe leefomgeving? En wanneer gaat u dat als nog doen?
  2. Waarom is de afsluiting van Pannenschuur Buiten niet conform het raadsbesluit van 28 juni 2007 (voorstel 07/44), waardoor de veiligheid van alle bewoners van de wijk Pannenschuur in grote mate verslechterd is? De huidige situatie wijkt op een aantal belangrijke punten af, namelijk:
  3. De aansluiting wordt in het beginsel uitsluitend opengesteld voor nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en fietsverkeer;
  4. Het openstellen in geval van calamiteiten en rampen is in de huidige situatie nagenoeg niet mogelijk;
  5. Ontsluiting van de gehele wijk (dus ook Pannenschuur Buiten) via de Pannenschuurlaan.
  6. Waarom bestaat er nog altijd onduidelijkheid over de paden of dit fiets- of voetpaden zijn? Wanneer gaat u hieromtrent duidelijkheid verschaffen?
  7. Kunt u aangeven wanneer Pannenschuur Buiten volledig gerealiseerd is en er dus een verkeerscirculatieplan opgesteld kan gaan worden?