Parkeren in het centrum van Oisterwijk, wat is jouw oplossing?

ParkerenDe parkeerdruk in het centrum van Oisterwijk en de omliggende straten, zorgden woensdagavond voor grote drukte in het Raadhuis.

Er waren meer dan 100 mensen aanwezig op de bijeenkomst over  het plan van aanpak voor ‘Parkeren in het centrum’. Een twintigtal mensen die niet konden komen, hadden per mail een reactie gegeven.

Wethouder Wim Lemmens (PGB) opende de avond, waarna Ed Graumans van bureau Met Graumans het plan van aanpak presenteerde. Hij zal ook het onderzoek begeleiden.

Het plan van aanpak: Wat gaat er nu gebeuren?

  • Allereerst komt er een inventarisatie naar parkeren in het centrum van gemeente Oisterwijk en de knelpunten.
  • Vervolgens volgt een evaluatie van het parkeerbeleid en worden (nieuwe) uitgangspunten benoemd.
  • Dat moet leiden tot voorstel voor de gemeenteraad van Oisterwijk voor aanpassing van het parkeerbeleid
  • Met als doel de knelpunten zoveel mogelijk op te lossen.

Geef jouw mening en gedachten door!

Na de presentatie, kregen alle aanwezigen de gelegenheid om eerste opmerkingen te plaatsen, mondeling en via briefjes. 

Wil jij ook een knelpunt melden, heb je andere opmerkingen. Of heb je ideeën voor oplossingen?  Tot 24 oktober kun je via de mail reageren naar juriaan.donker@oisterwijk.nlAlle inbreng zal worden meegenomen.

KlankbordgroepBijeenkomst-parkeren

Naast individuele ideeën, komt er ook een klankbordgroep: voor deze groep hebben zich al voldoende mensen aangemeld. Wel wordt nog gekeken of het hele gebied goed vertegenwoordigd, voldoende gedekt is. 

De klankbordgroep komt de komende maanden 3 x bijeen: in november, januari en maart. Bedoeling is dat in april/mei 2015 de raad tot besluitvorming kan komen. Op basis van het voorstel dat er daarna komt, zal ook iedereen die nu uitgenodigd was nog gelegenheid krijgen om te reageren.