Perspectiefnota 2016-2019, het toekomstplaatje van Oisterwijk

Recent heeft het college van B&W de Perspectiefnota 2016-2019 opgesteld. Daarin schetst zij het toekomstplaatje van de gemeente Oisterwijk voor de komende jaren.

Financiële ontwikkelingen die er op ons af komen, ambities die er zijn vanuit het coalitieakkoord en keuzes die gemaakt kunnen worden. Concreet: van het zwembad tot de toekomst van de cultuurcentra en van de invloed van inwoners op beleid tot veiligheid in het spoorgebied.

De gemeenteraad kan reageren op de nota, nu en in de raadsvergadering op 28 mei; Wij (PGB) reageren alvast en we zijn ook benieuwd de mening van andere inwoners.

Bekijk de perspectiefnota >>
Lees de uitgebreide, inhoudelijke reactie van PGB  voor 28 mei >>

Carlo-van-EschFractievoorzitter van PGB, Carlo van Esch: “Wij hebben ons als partij natuurlijk verdiept in alle onderwerpen. Maar ook de inbreng van inwoners is erg welkom. Laat je vooral niet afschrikken door de hoeveelheid informatie. Zoek in de nota naar die onderwerpen die jou interesseren of waar jouw deskundigheid ligt en reageer daar op. Dan bereiken we het meest.”

Goede uitgangspunten
Carlo van Esch: “In grote lijnen kunnen wij ons met PGB vinden in het toekomstplaatje. Het coalitieakkoord uit 2014 is en blijft leidend. En we houden het financiële huishoudboekje op orde, zonder dat de lasten voor onze inwoners meer dan trendmatig stijgen. Maar nog belangrijker: We gaan onze inwoners nog meer en nog eerder betrekken bij alles wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Echt meepraten en meedenken dus!

PGB blijft inzetten op zwembad en fietspad naar Haghorst
In het coalitieakkoord staat een aantal ambities, zoals bijvoorbeeld een nieuw volwaardig zwembad op Den Donk. En voor PGB valt daar niet aan te tornen. Wat PGB betreft, komt daar indien nodig zelfs extra budget voor vrij. Een andere doelstelling is het fietspad naar Haghorst. Als het aan PGB ligt, onderzoeken we niet alleen het gedeelte Heizenschedijk maar ook het gedeelte Broekzijde.

Oisterwijk aan Z!
Een absoluut speerpunt voor PGB en uit het coalitieakkoord, is dat inwoners van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk veel eerder en veel meer mee kunnen praten en meedenken over hun eigen leefomgeving in  de gemeente. Niemand weet immers beter wat er daar speelt dan zijzelf. PGB vindt dat de gemeente samen met de inwoners leefbaarheidsplannen moet opstellen, zoals eerder is afgesproken. Te beginnen met de wijk Westend, omdat daar het nodige speelt. Maar ook in de andere wijken van Oisterwijk, in Moergestel en in Heukelom zijn aandachtspunten. Hoogste tijd voor Oisterwijk aan Z!

PGB vraagt om inbreng van de inwoners, want hun mening telt

Wij hebben een uitgebreide reactie gegeven, maar ook uw mening telt. Geef uw reactie via info@partijgemeentebelangen.nl of tel.nr. 06 – 221 26 062. PGB gaat graag het gesprek aan!

Download de Perspectiefnota 2016-2019 van gemeente Oisterwijk >>