PGB gaat voor behoud van een-richtingsverkeer voor fietsers in Hoogstraat Oisterwijk!

Inwoners reageren massaal op Facebook-oproep

Géén twee-richtingsverkeer voor fietsers in de Hoogstraat in Oisterwijk! Dat is de overduidelijke reactie op de vraag die Partij Gemeente Belangen (PGB) via Facebook stelde. En daarom gaat PGB met die boodschap in het achterhoofd naar de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van komende donderdag, 17 september.Foto op volledige pagina
Foto op volledige pagina
Op de vraag ‘een- of twee-richtingverkeer, wat vind jij?’ reageerden meer dan 250 inwoners. De facebookactie ontstond naar aanleiding van het voornemen van het college van B&W om onder meer in de Hoogstraat in Oisterwijk twee-richtingsverkeer voor fietsers in te voeren. Een voorstel waar al eerder bezwaren tegen waren.
Begin dit jaar was er bovendien nog een petitie om de huidige situatie (een-richtingsverkeer, ook voor fietsers) in stand te laten. De gemeenteraad heeft vervolgens in een motie bepaald dat het college eerst in gesprek moet gaan met de inwoners voordat maatregelen worden doorgevoerd.

De mening van de inwoners telt voor PGB
Het college heeft inmiddels een voorstel gemaakt om de raad te laten kiezen tussen een- en tweerichtingsverkeer voor fietsers. Daarbij gaat de voorkeur van het college nog steeds uit naar twee-richtingsverkeer. Dat terwijl nog steeds niet aan de inwoners is gevraagd wat zij daarvan vinden! Om die reden heeft Partij Gemeente Belangen zelf de stoute schoenen aangetrokken en de vraag voorgelegd via Facebook.

En zeker niet voor niks! Maar liefst 250 mensen reageerden op de poll van PGB. Dat toont aan dat het onderwerp leeft. En de lijn is helder. Nagenoeg iedereen vindt dat de situatie moet blijven zoals die nu is. Een-richtingsverkeer voor fietsers dus. Vooral omdat de Hoogstraat veel te smal is en de situatie anders veel te onveilig zou worden. Uit veel reacties blijkt dat dit ook geldt voor de Kerkstraat.

Andere verkeersproblemen in de Hoogstraat
Veel deelnemers aan de discussie vragen aandacht voor het parkeren in de Hoogstraat. En het voorkomen van doorgaand verkeer. De oproep is om juist daar tijd en geld in te steken. In dat kader is ook nog de vraag gesteld wat er gaat gebeuren met het deel van de Hoogstraat dat al is aangepast. Wordt dat weer aangepast zoals het was? Er is immers nu een onduidelijke situatie!

Op de politieke agenda
Op donderdag 17 september a.s. wordt het voorstel van het college besproken in de commissie Ruimtelijke Zaken. Voor Partij Gemeente Belangen is het inmiddels wel helder. Fractievoorzitter Carlo van Esch: “In onze ogen weet immers niemand beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan de inwoners zelf.” En dat komt voor de partij kort gezegd neer op een van de reacties op Facebook: “Als ik alle reacties lees, is 99% voor het behouden van de huidige situatie! PGB, Go for it!”