PGB in één minuut

Donderdag 7 januari was er in de Pannenschuur een politiek debat onder leiding van Dion Dankers, voorzitter van de wijkadviesraad. Alle partijen kregen ook de kans om in 1 minuut hun standpunten te presenteren. Namens PGB nam lijsttrekker Kees van Elderen het woord:

PGB in één minuut
Als u op PGB stemt, dan is dat goed voor u, omdat wij er ons voor inzetten, dat de gemeente echt gaat luisteren. Dat de burgers advies krijgen en dat de gemeente samen met de inwoners naar oplossingen zoekt.


PGB wil dat de gemeente andere keuzes maakt en meer geld gaat besteden aan het onderhoud van het groen en de wegen en fietspaden. Zodat de veiligheid en de leefbaarheid toenemen.

Ook op het gebied van wonen moet er beter worden geluisterd. Er moeten meer betaalbare maatwerkwoningen komen, liefst met een tuin, vooral voor starters en senioren. Inwoners gaan zelf grond kopen en er een huis op bouwen.

En PGB gaat ervoor dat iedereen mee doet. De gemeente gaat gericht de participatie bevorderen, de zwakkeren ondersteunen en samen met de wijkraden, de verenigingen en de partners voor de brede school, de activiteiten in de wijken stimuleren.

Dat hoeft niet meer de kosten, als de gemeente maar beter op de centen let en in eigen huis bespaard waar dat mogelijk is. Daarom wil PGB, dat de lasten voor de burgers niet meer stijgen dan de inflatie.

Kortom, een keuze voor PGB is een keuze voor een gezamenlijke aanpak, voor plezierig en betaalbaar wonen in Oisterwijk, zeker ook in de Pannenschuur!

Want zeg nu zelf: samen kom je verder!