PGB komt met 3 alternatieven scheve ‘staffel-rioolheffing’

Daadwerkelijk verbruik. Daar waren de meeste partijen het in december 2013 over eens. Maar nu lag daar ineens een voorstel voor een staffelverdeling bij de rioolheffing. Twee weken geleden was het al duidelijk: PGB kon zich niet vinden in dit voorstel.

douche (2)Gelukkig was de gehele raad unaniem dat het raadsvoorstel afgewezen diende te worden. En nu buigt ook het college zich over onze ingebrachte alternatieven. Waarom waren wij niet blij met de staffelverdeling?

Waarom is PGB niet gelukkig met dit voorstel?

 1. PGB is vóór het stimuleren van lager waterverbruik
  Wij zijn van mening dat dit met het voorliggende raadsvoorstel minder waterverbruik niet gestimuleerd wordt.PGB is van mening dat met rioolheffing wél een bijdrage kan worden geleverd aan een lager waterverbruik. Recent is daarvoor nog landelijk een campagne gestart om minder lang te douchen! Maximaal 5 minuten! Laten we ook in Oisterwijk ons steentje bijdragen.
 2. PGB is vóór besluitvorming zonder tijdsdruk
  Door het college wordt gesteld dat als de raad iets heel anders wil, dan kan dat niet voor 1 januari 2015 gerealiseerd worden. Dat begrijpen we en dat is dan maar zo, waardoor we ook nog in 2015 de huidige staffelverdeling behouden.
 3. PGB is vóór heffing op daadwerkelijk verbruik
  Het nu voorliggende voorstel heeft naar ons gevoel alleen een financiële basis. Prima, maar PGB streeft ook een maatschappelijk doel na. Daarom pleiten wij voor een tarief waarbij minder verbruik wordt beloond. Dat kan als de rioolheffing wordt gebaseerd op het daadwerkelijke verbruik.

Drie alternatieven die in de raad leidden tot het intrekken van het voorstel

PGB wijst dit voorstel af en vraagt het college om drie alternatieven uit te werken, namelijk:

 1. Heffing per verbruikt m3 water;
 2. Heffing van een vast bedrag (voor aansluiting aan het riool) en verbruik per m3;
 3. Heffing van een vast bedrag voor kleingebruikers tot ca. 500 m3 en een vast bedrag voor grootverbruikers met een bedrag per m3.

Het college nam dit voorstel grotendeels over.

Tot slot, voor ons allen: weet je dat een gezin bestaande uit 4 personen tot € 220,- zou kunnen besparen als alle vier maximaal 5 minuten douchen?