PGB, PrO en CDA strijden samen voor de democratie

raadhuis

Het college van B&W en de coalitiepartijen AB en VVD besloten gisteren op twee fronten in onze ogen de strijd aan te gaan met de democratie. Reden genoeg voor de oppositie PrO en PGB om een brief te schrijven aan het College van Gedeputeerde Staten. Samen met CDA Oisterwijk, dat door de overstap van 2 leden naar de VVD, niet meer vertegenwoordigd is in de raad.

Welke twee fronten? Het college en de coalitie nemen de mening van de oppositie compleet niet mee in het advies aan Gedeputeerde Staten, waarmee je vorobijgaat aan de volksvertegenwoordiging van duizenden inwoners. Vanuit de verkiezingen in 2014 gezien, ga je zelfs voorbij aan de meerderheid!

En dan wil de coalitie zelf ook nog eens langer op het pluche blijven zitten, door de verkiezingen uit te stellen. Bovenop de 4 jaar waarvoor de inwoners gekozen hebben, zouden er nog 2 ‘bonusjaren’ bijkomen. Door de regeerders zichzelf toebedeeld.

Kortom, reden genoeg voor onderstaande brief, getekend door de fractievoorzitters van PrO en PGB en partijvoorzitter van het CDA:

Oisterwijk, 17 maart 2017

Onderwerp: advies Augusteijn inzake opsplitsing Haaren

Geacht College,

Als oppositiepartijen in de gemeente Oisterwijk hebben wij herhaaldelijk het College van B&W van Oisterwijk verzocht ook onze mening mee te nemen in het advies aan u over de opsplitsing van Haaren. Helaas waren het College en de coalitie niet bereid dit te honoreren. Om die reden ontvangt u dit schrijven.

Zoals u wellicht weet, is er door het overstappen van het CDA naar de VVD in onze raad een bijzondere meerderheid ontstaan van VVD en AB, bestaande uit 12 van 21 zetels. Naar onze mening vertegenwoordigen deze twee partijen echter niet de meerderheid vanuit het mandaat van onze inwoners. Samen komen zij immers tot 10 zetels; een minderheid dus. Wij hechten er daarom aan om, samen met het CDA in Oisterwijk, ook onze zienswijze aan u kenbaar te maken.

Voor ons staan democratie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij kunnen als oppositiepartijen en CDA dan ook niet leven met een voorstel waarin de reguliere verkiezingen van maart 2018 worden uitgesteld naar november 2019. Het verlengen van de huidige bestuursperiode met bijna 2 jaar is ten eerste wettelijk gezien niet mogelijk, maar zet bovendien de kiezers buiten spel. Dat strookt in onze ogen niet met de democratische grondbeginselen van onze rechtstaat. Daarnaast blijft hierdoor voorlopig onduidelijk voor onze inwoners en voor ons als partijen of de verkiezingen volgend jaar wel of niet doorgaan.

Aangezien de gemeente Haaren inmiddels een andere keuze heeft gemaakt en omdat ons vanuit het Oisterwijks belang niet duidelijk gemaakt is waarom haast is geboden, kiezen wij voor een herindeling per 01-01-2022. Mocht onverhoopt blijken dat meer haast geboden is, dan kunnen wij leven met een eerdere herindelingsdatum per 01-01-2020, mits er een zorgvuldig proces wordt doorlopen (met inbreng van de inwoners) en de reguliere verkiezingen van maart 2018 gewoon doorgaan.

Omdat dit geluid u anders niet bereikt zou hebben, kiezen wij ervoor u gezamenlijk dit onder de aandacht te brengen. Omdat wij de consequenties van de gemaakte keuzes ernstig vinden voor de democratie in zijn algemeenheid en voor het CDA in Oisterwijk in het bijzonder, sturen wij u deze brief namens ons alle drie.

Graag zouden wij ons standpunt nog nader toelichten in een persoonlijk onderhoud. Wij zouden het zeer betreuren als de provincie eraan zou meewerken om onze kiezers op deze manier hun democratisch recht te ontnemen.

Hoogachtend,

Namens PrO,                                    Namens Partij Gemeente Belangen,     Namens CDA,

Ruud v/d Star                                   Carlo van Esch                                                  Noël Suurmeijer