PGB-raadslid Kees van Elderen handelde bestuurlijk integer

Kees-van-ElderenIn juli werd ons PGB-raadslid Kees van Elderen, kort gezegd, beschuldigd van belangenverstrengeling. Na uitgebreid integriteits- en feitenonderzoek kregen wij deze week het rapport en de adviezen onder ogen. Hierin staat dat de schijn van belangenverstrengeling wel is gewekt, maar er is géén belangenverstrengeling is aangetoond.

Voor PGB is het vooral een bevestiging van ons beeld, namelijk dat ons raadslid Kees van Elderen zich niet schuldig heeft gemaakt aan een verboden handeling. Dat betekent dus dat hij wel degelijk bestuurlijk integer heeft gehandeld.

Reacties van PGB en van Kees van Elderen
Fractievoorzitter Carlo van Esch staat achter raadslid Kees van Elderen: “Weliswaar heeft Kees achteraf gezien op enkele punten niet handig geopereerd, maar dat weegt in de ogen van PGB niet op tegen hetgeen hij heeft gedaan om juist de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Hij heeft zich immers zowel in ons fractieberaad als in de raad niet bemoeid met het onderwerp. Hij is niet betrokken geweest bij het opstellen van het amendement, heeft dit niet ondertekend en hij heeft bij de stemming de raadszaal bewust verlaten.”

Kees van Elderen is aangeslagen door het hele proces: “Het is mij niet in de koude kleren gaan zitten. De belangrijkste conclusie is, dat het onderzoek heeft bevestigd, dat ik met betrekking tot de gemeentewet geen verboden handelingen heb verricht en dat ik bestuurlijk integer heb gehandeld. Ik heb mij heel bewust ook niet met het besluitvormingsproces bemoeid, juist om te voorkomen dat de schijn van belangenverstrengeling zou ontstaan. Dat daar door onhandig optreden nu toch sprake van is, daar baal ik stevig van. Dat heb ik niet gewild en met de wetenschap van nu, zal me dat ook niet meer gebeuren.”

De raad besluit
Nu de resultaten uit het onderzoek bekend zijn, is het aan de raad om een besluit te nemen over het ‘voorstel’. Dat gebeurt op 17 december bij de reguliere raadsvergadering.