PGB roept starters op om mee te praten!

2_carlo_van_eschkl - kopiePartij Gemeente Belangen (PGB) roept starters op om mee te praten over het lostrekken van de woningmarkt in de gemeente Oisterwijk. Mede op initiatief van deze partij is het College van B&W aan de slag gegaan met een zogenaamde Taskforce Woningbouw. Die heeft als doel om starters te faciliteren zodat ze grondgebonden koop- of huurwoningen kunnen verwerven.

Starters, laat je horen

In de Nieuwsklok van 4 juli jl. geeft PGB-wethouder Wim Lemmens in de wekelijkse column op de gemeentepagina aan dat het hem is opgevallen dat er zich sinds zijn aantreden in januari 2013 nog geen enkele starter bij hem heeft gemeld. Daarom roept ook hij starters op om zich te melden.

Mogelijkheden voor jongeren in gemeente Oisterwijk

Al jarenlang staat het realiseren van betaalbare grondgebonden woningen hoog op de politieke agenda. Mede vanwege de crisis zit de woningmarkt al een hele tijd op slot. Gevolg daarvan is dat starters niet tot nauwelijks aan bod komen. De jeugd is daarbij steeds meer gedwongen om te verhuizen naar de stad. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid in een plattelandsgemeente zoals Oisterwijk. De jongeren zorgen immers voor levendigheid in het dorp en voor de aanwas op de scholen en in het verenigingsleven. De jeugd heeft immers de toekomst.

In het coalitie-akkoord is het daarom al als speerpunt opgenomen. En in het vorig jaar afgesloten ‘addendum’ is dat nog eens herhaald met een opdracht aan het college van B&W om met een actieplan voor de woningbouw te komen. Het college is daarmee inmiddels volop aan de slag. Op 20 juni jl. heeft zij daarvoor een ‘Wooncafé’ georganiseerd. Daar was een goede opkomst, maar opvallend was dat de starters ontbraken.

Op zoek naar starters

Partij Gemeente Belangen (PGB) kan zich niet voorstellen dat er geen starters zijn. PGB-raadslid Carlo van Esch heeft de indruk dat er wel degelijk een grote groep jongeren is die graag in Oisterwijk of Moergestel wil blijven wonen. ‘In Moergestel heeft daar de Dorpsraad vorig jaar nog onderzoek naar gedaan.’ Hij vindt het daarom van groot belang dat de starters zich laten horen en meepraten in het Wooncafé.

‘De gemeente Oisterwijk kent al een starterslening; die wordt inmiddels al ondersteund vanuit het Rijk en recent heeft de provincie hiervoor ook budget vrij gemaakt, maar in de praktijk blijkt dit nog niet genoeg te zijn’, aldus Van Esch. Vandaar de oproep aan deze doelgroep om zich te melden, want hij is ervan overtuigd dat starters samen met architecten, ontwikkelaars, bouwbedrijven, financiers en de gemeente tot creatieve oplossingen kunnen komen zodat een ‘huis met een tuintje’ voor hen geen utopie blijft.

Neem contact met ons op!

Starters die willen meepraten over het lostrekken van de woningmarkt kunnen zich melden bij de gemeente via projectsecretariaat@genp.nl. Maar ze kunnen ook terecht bij Carlo van Esch van Partij Gemeente Belangen (carlovanesch@yahoo.com) of via Facebook.