PGB roept wethouder ter verantwoording

“College Oisterwijk lijkt zich niets van de raad aan te trekken”

Vanwege de nijpende parkeerdruk in straten rond centrum Oisterwijk kreeg het college begin oktober een duidelijke opdracht mee van de gemeenteraad. “Ga dírect in gesprek met bewoners van de meest belaste straten en zoek naar een oplossing. En wacht niet nog maanden op de evaluatie.” Het college lijkt deze opdracht naast zich neer te leggen en tegen de zin van de raad tóch haar eigen koers te varen. Daarom roept oppositiepartij PGB nu de wethouder ter verantwoording, donderdagavond bij de raadsvergadering.

Dit gebeurt middels een zogenaamd interpellatieverzoek, een verzoek dat als zwaar middel gezien wordt om informatie en verantwoording te krijgen van het college. In dit geval van wethouder Sjef Verhoeven, die verantwoordelijk is voor Verkeer.

Het verzoek tot interpellatie

Hieronder staat het officiële verzoek van Partij Gemeente Belangen (PGB).

Geachte voorzitter,

Als gemeenteraadslid van de gemeente Oisterwijk vraag ik (ondergetekende), namens Partij Gemeente Belangen, een interpellatie aan met als onderwerp ‘Parkeren centrum’ ter behandeling tijdens de raadsvergadering van 17 november 2016.

Op 6 oktober 2016 tijdens de raadsvergadering heb ik namens Partij Gemeente Belangen een motie ingediend met als onderwerp ‘Parkeerplan Centrum’. Het besluit in deze motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Oisterwijk, bijeen op 6 oktober 2016, draagt het college op om: Vooruitlopend op de evaluatie met de bewoners uit de meest belaste straten uit het Parkeerplan Centrum per direct in gesprek te gaan en samen met hen binnen 6 weken te komen tot een bevredigende oplossing, zoals bijvoorbeeld een blauwe zone.

Voornoemde motie is met steun van de fractie PrO en Algemeen Belang aangenomen. Overigens zijn voornoemde 6 weken voorbij op 17 november 2016, de datum van behandeling van deze interpellatie.

Op 25 oktober 2016 ontvangen inwoners een brief, datum 24-10-2016, met als onderwerp ‘Evaluatie gratis parkeren drie parkeerterreinen centrum’. Hierin kondigt het college een eerste evaluatie aan waarvan het college in januari 2017 de eerste resultaten verwacht. Pas daarna worden de inwoners geïnformeerd over eventuele extra maatregelen.

Als PGB hebben wij de indruk dat u een door de raad aangenomen motie van PGB, gesteund door PrO en AB, volledig naast u neerlegt. Volgens deze motie had u, vooruitlopend op de evaluatie, per direct in gesprek moeten gaan om samen tot een oplossing te komen. Wat constateren wij: U bent niet in gesprek gegaan, u wacht eerst de resultaten van de evaluatie af, dan bepaalt u of er maatregelen genomen worden (en welke). De genoemde 6 weken zijn om, daarom de volgende vragen.

–      Klopt het dat u tot nu toe niet (direct) in gesprek bent gegaan met de bewoners om in overleg (binnen 6 weken) te komen tot oplossingen voor de parkeerproblematiek?

–      Klopt het dat u van plan bent om eerst de evaluatie uit te voeren en pas in januari a.s. op basis daarvan maatregelen te treffen (dus feitelijk pas na januari)?

–      Klopt het dat u van plan bent om de inwoners alleen te informeren over eventuele extra maatregelen?

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden, want wij krijgen steeds meer het gevoel dat uw college volledig zijn eigen koers vaart en niet bereid is naar onze inwoners en naar de raad te luisteren.

Namens Partij Gemeente Belangen,

Gemeenteraadslid Dion Dankers