PGB stemt tegen

PGB stemt als enige tegen begroting Oisterwijk

De raadsvergadering stond vooral in het teken van de begroting en de daarin voorgestelde bezuinigingen. We vonden het goed dat veel burgers zich deze avond lieten zien. Er stond namelijk veel op het spel.

De meeste partijen leken iets te willen doen aan de financiële voorstellen. Want iedereen laten bezuinigen en veel lasten verhogen, maar jezelf buiten schot laten, dat kan toch niet? En, de pijn van de ombuigingen is beter te verdragen als we hem met zijn allen dragen. Solidair zijn dus. De gemeente ontsprong echter de dans en blijft grotendeels buiten schot. En dat terwijl door alle partijen stevig werd ingezet.

Maar helaas, tot teleurstelling van PGB, staken de partijen goed van wal, lieten het college de loopplank zien, maar zijn het uiteindelijk de burgers, verenigingen en organisaties die tussen wal en schip vallen! Daarom heeft PGB in de raad tegen de begroting gestemd.

Lees meer over de begroting 2010.