PGB uit coalitie gezet

OISTERWIJK – Tijdens een ingelast coalitieoverleg vandaag , hebben de partijen Algemeen Belang en VVD aangegeven, dat ze zonder Partij Gemeente Belangen de coalitie willen voortzetten. PGB werd daarmee overvallen en betreurt het genomen besluit. Wethouder Wim Lemmens, namens PGB in het college, beraadt zich nu op zijn positie.

Zonder PGB toch een meerderheid

Volgens PGB komt dit besluit door de gewijzigde verhoudingen in de raad en de positief kritische opstelling van PGB. Fractievoorzitter Carlo van Esch: “We zijn gestart als een evenwichtige coalitie, maar na de uitbreiding van de VVD met twee leden van het CDA, zijn de verhoudingen getalsmatig anders komen te liggen.”

Voor evenwicht is ook tegenwicht nodig,maar steeds minder was er ruimte voor het soms kritische geluid van PGB. Ook als dat geluid in de samenleving gonsde. Toch werd ons geluid meer en meer ervaren als ballast en die wordt nu overboord gezet, terwijl het coalitieschip kan blijven drijven, omdat AB en VVD toch een meerderheid in de raad houden.

Invloed voor de inwoners

Carlo van Esch: “Onze verwachting is dat de coalitie van AB en VVD nu een rechtsere koers gaat varen en PGB vindt het jammer dat ze daar vanuit de coalitie niet meer op kan bijsturen. PGB blijft zich inzetten voor haar speerpunten, zoals meer inbreng voor inwoners, een goed veehouderijbeleid, woningen op maat en het samen opstellen van leefbaarheidsplannen op wijk- of dorpsniveau. En PGB zou het zeer betreuren als hierdoor in Oisterwijk geen volwaardig zwembad meer wordt gerealiseerd.”

Partij Gemeente Belangen zal de nieuwe coalitie van AB en VVD ook in de toekomst steunen, als hun beleid aansluit op het gedachtegoed van PGB. Maar als dat niet zo is, zal PGB zich kritisch blijven opstellen en alternatieven aanreiken, waar dat naar de mening van PGB nodig of wenselijk is.

Wethouder van PGB, Wim Lemmens

Als gevolg van het besluit van AB en VVD beraadt wethouder Wim Lemmens zich nu op zijn positie en hoe daar mee om te gaan. Carlo van Esch: ” Hij heeft zich altijd met hart en ziel voor de gemeente Oisterwijk ingezet, met name voor KVL en de herziening van alle bestemmingsplannen. Het is wel duidelijk dat Wim Lemmens zijn werkzaamheden namens PGB niet kan voortzetten.”