PGB onterecht beschuldigd: wij zijn altijd vóór fietspad Moergestel-Haghorst geweest

Vorige week stond in de Nieuwsklok een ingezonden stuk van Inge van Beers uit Moergestel. Daarin betichtte ze Partij Gemeente Belangen (PGB) en mij als fractievoorzitter in het bijzonder van ‘kiezersbedrog’. Volgens haar brief zou uit een tweetal feiten blijken dat onze partij de afgelopen jaren niet altijd voor het fietspad naar Haghorst zou zijn geweest. Ik stond perplex, want niets is minder waar, wij hebben met PGB altijd gestreden vóór het fietspad.

Carlo-van-EschIn haar brief (lees hier) beweert Inge allereerst dat PGB op 16 februari 2012 tegen het ‘Burgerinitiatief fietspaden, waaronder fietspad Haghorst’ zou hebben gestemd. Deze bewering klopt echter niet. Sterker nog, als PGB hebben wij hierover een ondersteunend amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend dat juist door alle partijen in de raad is gesteund.

Daarnaast schrijft Inge dat PGB op 12 november 2015 tegen een motie van AB en VVD zou hebben gestemd om onderzoek te doen naar het hele traject. Ook dat is niet correct. Al onze raadsleden stemden namelijk voor. Als partij hadden wij zelfs een iets verdergaand amendement ingediend, maar daar kregen wij helaas niet de handen voor op elkaar.

Wel heeft de gemeentelijke griffie een administratieve fout gemaakt in het verslag van de betreffende raadsvergadering. Hierin is ten onrechte opgenomen dat PGB en PrO tegen de betreffende motie hebben gestemd. Hiervoor heeft de griffie excuses aangeboden en dit is inmiddels gecorrigeerd (kijk hier >>).

Dat kon Inge natuurlijk niet weten, maar het was wel bekend bij de andere partijen in de raad. Zeker ook bij AB, die het standpunt van PGB over een fietspad naar Haghorst al die tijd mee heeft ondersteund. Juist daarom is het vreemd dat Inge door Ruud van de Ven van AB, waarmee ze vooraf contact heeft gehad en die haar voorzien heeft van de informatie, daarop niet is gewezen. Hij had haar voor de onjuiste conclusies kunnen behoeden. We vinden het ook jammer dat Inge bij nader inzien geen rectificatie heeft willen plaatsen.

PGB vindt het heel vervelend dat op deze manier onjuiste informatie is verstrekt, waardoor wij onterecht in een kwaad daglicht zijn gesteld. Toch wil ik positief eindigen! Daarom wil ik nogmaals benadrukken dat wij enorm blij zijn dat het fietspad naar Haghorst er nu toch gaat komen. Dan kan iedereen straks veilig van Moergestel naar Haghorst fietsen en andersom. En daar gaat het uiteindelijk om!

Wil je meer weten of reageren? Neem gerust contact met mij op: carlo@partijgemeentebelangen.nl

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen

BIJLAGE: lees de brief van Inge >>