PGB zegt ‘nee’ tegen uitbreiding Oisterwijksebaan 2 en ‘ja’ voor aanpak stankoverlast!

varkensPGB was, is en blijft kritisch over ontwikkelingen in de veehouderij in gemeente Oisterwijk. Dus ook bij Oisterwijksebaan 2, waarbij het gaat om een verdubbeling van een varkensbedrijf. Voor PGB staan gezondheid en leefbaarheid voorop!

Dat er nu al een probleem is voor wat betreft de geurbelasting staat buiten kijf. Nogal wiedes dat de omgeving stankoverlast ervaart; zeker nu de luchtwasser kapot is geweest.

Geen overlast meer?

Met de uitbreiding zou deze overlast tot het verleden moeten gaan behoren, in ieder geval op papier. Toch zijn wij als PGB geen voorstander van deze plannen. Waarom niet?

Ten eerste omdat het bedrijf veel te dicht bij de woonwijken Westend en Pannenschuur ligt. Maar ook omdat wij het ongewenst vinden dat een veehouderij groter is dan 1,5 hectare.

Wij hadden de hoop dat een ‘goed gesprek’ tussen de boer en de burgers nog tot een oplossing zou leiden, maar ook de ‘dialoog’ en de inzet van het provinciale urgentieteam hebben niet mogen baten.

Vervelende situatie

Wij realiseren ons terdege dat dit op zijn zachtst gezegd vervelend is voor de boer. Maar toch vinden wij dat we het belang van de omwonenden in dit geval zwaarder telt. En om te voorkomen dat de buurt nog jarenlang in de stank blijft zitten, hebben wij het college gevraagd om (zo mogelijk) de milieuvergunning ambtshalve te wijzigen. Dat houdt in dat de gemeente de mogelijkheid heeft om maatregelen te eisen als er sprake is van een overbelaste situatie. En daarvan is in dit geval zeker sprake.

PGB zegt dus ‘nee’ tegen de uitbreidingsplannen van Oisterwijksebaan 2 en ‘ja’ tegen het aanpakken van de overlast, aldus PGB-raadslid Carlo van Esch (in de commissie Ruimtelijke Zaken van 11 juni 2015).

Beeldvormende informatieavond

Ter extra info: donderdag 25 juni vindt er in het Raadhuis van Oisterwijk nog een info-vvond plaats over veehouderijbeleid.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur! Er volgt vanuit de gemeente nog meer info, kijk hier >>