PGB zegt ‘nee’ tegen uitbreiding varkensbedrijf Oisterwijksebaan

Al jarenlang strijdt Partij Gemeente Belangen (PGB) samen met PrO tegen de uitbreidingen bij agrarische bedrijven in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Tot dusver helaas zonder resultaat. Maar sinds 6 februari 2014 is het tij gekeerd.

De voltallige raad stemde tegen een enorme uitbreiding van een intensieve veehouderij aan de Oisterwijksebaan in Heukelom. En gaf daarmee het signaal voor een nieuw tijdperk, waarin gezondheid en leefbaarheid voor de buurt centraal staan.

varkensLegendarische ommekeer

Raadslid Carlo van Esch sprak namens PGB van een legendarische ommekeer. “Het leek tot nu toe wel alsof de maatschappelijk discussie over de intensieve veehouderij volledig voorbij ging aan Oisterwijk. Maar gelukkig staat de voltallige raad er nu achter om een nieuwe weg in te slaan.”

Ga het gesprek aan!

Van Esch drong er nog op aan bij het college om de komende tijd vooral te investeren in de dialoog. “Het gesprek tussen de boer en zijn omgeving moet op gang komen.” Uit vragen aan de boer bleek namelijk dat er tot nu toe niet of nauwelijks is gesproken met de buurt. Zij waren dan ook erg verrast door de uitbreidingsplannen.

Westend is blij

Vooral de mensen uit de nabijgelegen wijk het Westend ervaren al jarenlang geuroverlast van het bedrijf. Zij gaven aan dat er tot nu toe niet of nauwelijks met hen is gesproken. En dat er met hun klachten niks is gedaan. Zij waren dan ook erg blij met de uitkomst van de raadsvergadering.

Nieuwe lijn doortrekkenCarlo-van-Esch-r

“Het is nu zaak dat we deze lijn doortrekken,” aldus Van Esch van PGB, “want we zijn er nog lang niet. Her en der in de gemeente zijn er nog meer plannen van boeren om bouwblokken te vergroten, stallen bij te bouwen en de veestapel uit te breiden, bijvoorbeeld bij Molenakkers in Moergestel. We moeten vanaf nu het strengere beleid van de provincie volgen.”

“We moeten de gezondheid en de leefbaarheid centraal stellen. En de boeren moeten het gesprek aangaan met hun omgeving. PGB gaat ervan uit dat deze eerste klap een daalder waard is. En dat boeren en burgers vanaf nu weer lang en gelukkig samen kunnen leven in de gemeente Oisterwijk, want Samen kom je verder!”