Prettig en veilig wonen

Speerpunt 3: Prettig en veilig wonen.

Wat willen we bereiken?
Wij willen dat iedereen zich prettig voelt in zijn eigen vertrouwde leefomgeving. Goed onderhoud van het groen en de wegen, paden en pleinen draagt daaraan bij. Maar ook aandacht voor de natuur en een beter milieu. Daarnaast willen wij voor de veiligheid meer blauw op straat, daarvan gaat vooral een preventieve werking uit. Van belang is ook de verkeersveiligheid, de aanpak van het sluipverkeer en de parkeerproblemen in zowel Oisterwijk als Moergestel. Dat geeft samen een goed gevoel.

Hoe willen we dat bereiken?

·Verbetering van het groenonderhoud en de kwaliteit van het groen, met extra geld en een beter toezicht op de uitvoering.

·Een goed verzorgde indruk van de parkjes, pleinen, speelplekken en trapvelden in de wijken.

·Herinrichting van het Pannenschuurplein en het Sint Jansplein.

·Geen achterstallig onderhoud van de wegen, fiets- en wandelpaden.

·Aanleg van een randweg om het sluip- en vrachtverkeer uit de kernen te weren.

·Met een ongelijkvloerse kruising met het spoor, bij de Pannenschuurlaan en het KVL-terrein.

·Verbetering van de parkeervoorzieningen en het parkeergedrag in de centra.

·Met een fietspad naar Haghorst en het opknappen van het fietspad Heusdensebaan.

·De natuur koesteren en Heukelom blijft de groene buffer tussen stad en platteland.

·Een meer centraal gelegen milieustraat of een extra voorziening voor afval in Moergestel.

·Extra aandacht voor de verkeersveiligheid in wijken en rond scholen.

·Met zichtbare wijkagenten en een bereikbare politiepost in Oisterwijk. En het inzetten van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor allerlei kleine ergernissen zoals hondenpoep, afvaldumpingen, fout parkeren, vandalisme en burenoverlast.

·Preventieve aanpak van jongerenoverlast met jongerenwerkers.


Andere speerpunten van PGB:

  1. Een gemeente, echt voor de burgers, die luistert, helpt en adviseert.>>>
  2. Woningbouw op maat, vooral voor starters en senioren.>>>
  3. Prettig en veilig wonen, met nette wegen en mooi groen.
  4. Een samenleving, waaraan iedereen kan meedoen.>>>
  5. Een echt wij(k)gevoel in dorpen, buurten en wijken.>>>
  6. Een gezond financieel beleid, met lage lasten voor de burgers.>>>